Sterkt av Ulf Stark

I Gyldendal Tidens kobraserie foreligger nå Ulf Stark med boka «Tor og vennene hans» og Heidi Linde med «Hallomannen og den skjønne Helena». Den førstnevnte boka treffer nok den aktuelle aldersgruppen bedre enn Lindes bok, som har et vanskelig plott.

Starks bok «Tor og vennene hans» er en inspirasjonskilde som taler direkte til barnet, en bok jeg ønsker at mange får anledning til å lese, både barn og foreldre. Barn vil først og fremst ha glede av den morsomme historien og det stilistiske overskuddet. Men historien har også den kvaliteten at den vekker medfølelse.