Sterkt om kvinner

Amos Gitao sjokkåpner så stille, så stille i «Kadosh». En mann står opp av senga og takker sin gud for at han ikke er kvinne.

Slik innleder den israelske regissøren sin skildring av et jødisk-ortodokst miljø i Jerusalem, et oppgjør med fundamentalismen og en avsløring av et samfunn på kollisjonskurs med den moderne verden. Det er et miljø av urgamle regler og normer. Mannen er alt, kvinnen ingenting.

Plikt

Nettopp kvinnene står i sentrum i Gitaos modige og kontroversielle film, vist i hovedprogrammet i Cannes i fjor. Rivka (Yaël Abecassis) lever i et godt ekteskap, men hun får ikke barn, et utillatelig svik for de religiøse lederne, som tvinger henne ut av hjemmet. Søsteren Malka (Meital Barda) har en kjæreste hun ikke får lov til å se, og tvangsgiftes. «Kadosh» skildrer plikt og underkastelse nedfelt i skriften, manifestert gjennom tusen år gamle ritualer. Men den skildrer også opprøret som må komme.

En vekker

Miljøet er framstilt presist og troverdig. Gitaos fortellerstil er lavmælt og langsom. Forferdelsen over overgrep blir desto større, kontrastene mellom denne lukkede, selvoppholdende verdenen og det nye Israel er slående. De to kvinnene spiller med en nerve det er umulig å være likegyldig til - vi ser to dypt gripende skjebner.

Regissøren har i intervjuer pekt på at ultrakonservative prester også stadig får mer politisk makt. «Kadosh» setter søkelys på en rekke problemer for sitt land. De angår mange flere enn dem som bor der.

Liv Jørgensen

FILM Kadosh (isr.)

Regi:

STERKT OM KVINNER: Kvinnene står i sentrum i «Kadosh».