Stiftelsen Bylarm er ikke konkurs

Vi avviser alle påstander om konkurs, regnskapsrot, granskning og millionunderskudd.

Det stemmer at Bylarm gikk med et underskudd i 2005 (Stavanger) og 2006 (Tromsø). Dette innebar at stiftelseskapitalen gikk tapt. Revisor har bemerket dette i revisjonsrapport som er sendt Lotteri og Stiftelsestilsynet.

Rutinen fra Lotteri og Stiftelsestilsynet er slik at de ber om en redegjørelse for revisors bemerkninger. Situasjonen per i dag er at Stiftelsen Bylarm er solvent, noe som betyr at vi betaler fordringer kontinuerlig og har en stabil økonomi. Bylarm har redegjort overfor Lotteri og Stiftelsestilsynet hvordan vi innen 01.05.08 skal ha en positiv egenkapital.

Påpekninger fra revisor:

Arrangementet i Trondheim 2007 gikk med et overskudd på kr. 246.555,- Den negative stiftelseskapitalen pr. 01.05.2007 er på kr. - 265.978,- Vi har siden 01.05.2007 økte sponsorinntekter og offentlig støtte. Produksjonskostnadene ved å arrangere Bylarm i Oslo er lavere. Dette gjør at vi har god kontroll på økonomien og arrangementet ser ut til å gå med et overskudd.

Steinar Hatlestad i Lotteri og Stiftelsestilsynet bekrefter at Stiftelsen Bylarm har alt på det rene i denne saken;

- Vi ba om opplysninger på ting som på et tidspunkt framstod som litt uklare, og har fått tilfredstillende svar på det vi har spurt om. Selve granskningen er rutineoppfølging.

Revisor har påpekt at vi ikke har benyttet skattetrekkskonto. Dette tar vi selvkritikk på og er noe vi har rettet opp. Vi ønsker å presisere at vi har betalt alle skatter og avgifter i henhold til gitte frister. Stiftelsen Bylarm har heller ingen betalingsanmerkninger.

Faktafeilene fra medieoppslag de to siste dagene har fått store negative konsekvenser for Stiftelsen Bylarm. Denne saken ble først publisert av NRK Østlandssendingen, og dessverre fulgt opp av Dagens Næringsliv i dag. Slik vi ser det er dette rett og slett en storm i et vannglass, og en storm bygd på en rekke faktafeil.

BETYDNINGSFULL: Big Bang er blant bandene som har fått drahjelp gjennom Bylarm, og bandet spilte også da bransjetreffet fylte 10 år i februar. Foto: SCANPIX
BETYDNINGSFULL: Big Bang er blant bandene som har fått drahjelp gjennom Bylarm, og bandet spilte også da bransjetreffet fylte 10 år i februar. Foto: SCANPIX Vis mer

Vi ble kontaktet av NRK Østlandssendingen for et par uker siden vedrørende denne saken, og ga den gang all nødvendig informasjon til journalisten. Når NRK Østlandssendingen sier at Bylarm ikke vil uttale seg om saken er dette regelrett løgn.

Til slutt ønsker vi å opplyse om at vi har bedt om en forklaring fra NRK angående deres oppslag og vil vurdere å sende en klage til pressens faglige utvalg dersom NRKs svar ikke er tilfredsstillende.