Stigmatiserer i terrorkrigen

Hvordan kan man arresteres for noe man ikke vet er ulovlig?

TRE SOMALIERE I OSLO ble i februar i år siktet for finansiering av

terrorhandlinger i utlandet. Hovedmannen blant de pågrepne satt

fengslet til i sommer. Nå har han fått passet og pengene som ble beslaglagt

tilbake. En tilsvarende sak i Sverige er henlagt.  Bakgrunnen for saken er at somalierne

skal ha sendt penger til en organisasjon som kjemper imot okkupasjonsstyrkene i hjemlandet. Det var sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, Jørn Holme, som definerte organisasjonen Al- Shabaab som en terrororganisasjon.

I SOMMER  stilte jeg følgende spørsmål til Holme: Bør ikke folk som kommer fra krigsområder få ei liste over organisasjoner som norske myndigheter definerer

som terrorister? Jeg mener dette er rimelig for å unngå at folk skal havne i rettsapparatet for handlinger som de ikke visste var ulovlige. Holme har ikke svart. Det er

svakt. I februar var det altså Holme som gikk ut i media og definerte Al-Shabaab som er terrororganisasjon etter pågripelsene. Er det riktig at politiet skal definere

hvilke organisasjoner som driver med terrorisme - eller var dette en politisk beslutning som politiet informerte om i offentligheten? I USA er det politisk ledelse som kunngjør at en ny organisasjon er ført opp på USAs terrorliste. I Norge blir mistenkte personer

pågrepet, før sjefen for PST opplyser at de mistenkte har støttet en organisasjon som han mener driver med terrorisme.

NORGE FORHOLDER SEG  kun til FNs terrorliste. Frem til januar 2006 sluttet norske myndigheter seg også til EUs liste over terrororganisasjoner. Utenriksminister,

Jonas Gahr Støre, begrunnet bruddet med EUs liste med at det kunne svekke Norge som fredsnasjon. Al-Shabaab stod imidlertid ikke på verken FNs, USAs eller EUs liste

da Jørn Holme først arresterte - så definerte Al-Shabaab som terrororganisasjon

tidligere i år.

HVORFOR VELGER Holme og norske myndigheter å handle i feil rekkefølge? Et relevant svar er at en stor del av Norges politiske tiltak for å bekjempe terror er symbolpolitikk. Ofte handler det om å vise solidaritet med vår nærmeste allierte, USA. Dette blir solid dokumentert i boka «Norge i kamp mot terror» av Iselin Nordenhaug

og Jan Oskar Engene. Mens andre europeiske land har vært svært kritiske til USAs linje, blant annet på grunn av brudd på menneskerettighetene, har Norge i liten grad stått opp mot USAs strategi i Krigen mot terror. Likevel har Norge fått kritikk

for å gjøre for lite. I 2005 fikk myndighetene beskjed om at oppfølgingen av Financial Action Task Force (FATF) var for dårlig. Regjeringen ble kritisert for å ikke ha innført strenge nok lover som skulle kriminalisere innsamling av penger til terrorformål. Lovteksten ble justert. Og i februar aksjonerte politiet mot somalierne som altså skal ha finansiert terrorisme.

JEG MENER AT  Stortingets kontrollorgan for etterretning, overvåking

og sikkerhetstjeneste må vurdere om det er riktig at sjefen i PST skal ha definisjonsmakt i forhold til hvilke organisasjoner og bevegelser som er illegitime, og hvilke organisasjoner norske borgere an støtte politisk og økonomisk. Al-Shabaab er en utbryterorganisasjon

fra Union of Islamic courts, UIC, som i 2006 tok kontroll over hovedstaden Mogadishu

og store deler av det sørlige Somalia. Den gangen ønsket Utenriksdepartementet dialog

med organisasjonen. Det ble samlet inn store pengesummer fra somaliere i Norge til UIC. Også til Al-Shabaab er det samlet inn penger. Men det viste seg altså å være ulovlig.

JEG TAR IKKE  stilling til UIC eller Al-Shabaab. Men jeg mener at

myndighetene opptrer på en måte som bidrar til stigmatisering og unødig mye støy rundt somalierne i Norge. Det pågår en brutal krig i Somalia. USA er en sentral part. Norge vil ikke knyttes til EUs terrorliste, fordi det kan svekke Norges anseelse som fredsnasjon.

I stedet for å være opptatt av symboler, bør norske myndigheter fokusere

på tydelighet og en konsekvent politisk linje.

Ole Jan Larsen har laget flere
tv-programmer om somaliere
i Norge.