Stigmatiserte råkjørere?

TRAFIKKDØDEN: I sitt innlegg «Bedre veier nå» (Dagbladet, 14/5) går Per Sandberg langt i å fraskrive sjåførene ansvaret for dødsulykker, mens veiene igjen får skylden. Som Sandberg skriver; «En svensk undersøkelse viser tydelig at når ulykken først skjer, er det i 75% av tilfellene veinettet som gjør den til en dødsulykke». Jeg forventer ikke at en stortingsrepresentant som har mistet førerkortet etter å ha kjørt i 100 km/t i 60-sonen, setter råkjøring øverst på den politiske dagsorden. Sandberg hopper da også elegant over det essensielle spørsmålet; hva er det som gjør at ulykkene i det hele tatt skjer? Skal veiene få skylda for at sjåfører snakker i mobilen, ruser seg, gir blaffen i vikeplikten, ligger for tett opp i bilen foran, råkjører eller er på nippet til å sovne? De gjeldende reglene i trafikken er til for å håndheves, og jeg kan ikke fatte og begripe at et slikt lov og orden-parti som Frp utgir seg for å være, oppfatter trafikken som en lekegrind, der ungdom kan kappkjøre og bale rundt og skylde på veistandarden nesten uansett hvilke ulykker det måtte lede til.

Det som er sikkert, er at en økende individualisme, egoisme og aggresjon dessverre også har nådd våre veier. I tillegg har den private velstandsutviklingen i Norge de siste åra har gjort at bøtene ikke svir lenger – det er bare å ta en titt på råkjørende 40-åringer i BMW og Mercedes nedover sørlandskysten en varm sommerdag. Straffene for trafikkforbrytelser må bli langt hardere, og knallharde tiltak må settes inn mot risikogrupper. Med vissheten om langt strengere straffer og konsekvenser (en av Frps kjepphester) vil folk tenke seg om et par ekstra ganger før de begår kriminelle handlinger, trafikk-kriminalitet inkludert. Frps rørende omsorg for, og frykt for å stigmatisere sin velsignede gruppe «unge mannlige bilister» (har Frp tidligere stigmatisert andre grupper opp gjennom årene mon tro?), bør i et litt større perspektiv fremstå som fullstendig irrelevant når vi tenker på hvilken skade disse trafikantene påfører andre. Strengere straffer og trafikksikkerhetstiltak bør ellers iverksettes før Per Sandberg og Martin Schanche med flere sitter i regjering.

Den private velstandsutviklingen i Norge de siste åra har gjort at bøtene ikke svir lenger.