ØVERSTE ANSVARLIGE:  Politimester Geir Gudmundsen.
ØVERSTE ANSVARLIGE: Politimester Geir Gudmundsen.Vis mer

Still dem til ansvar

Den kollektive svikten er ledelsens ansvar.

Meninger

Spesialenheten for politisaker har felt en knusende dom for Hordaland politidistrikt. Politiet er ilagt en bot på 100000 kroner i foretaksstraff for grov uforstand i tjenesten i Monika-saken.

Det straffbare, mener Spesialenheten, er at varsler Robin Schaefers rapport om den elendige etterforskningen av barnedødsfallet ikke ble håndtert på en god måte. Rapporten burde ha ført til ny etterforskning, men saken forble henlagt. Spesialenheten kaller det et «kollektivt ansvar».

Ingen i politiet er stilt til personlig straffansvar for de mange feilene og manglene i selve etterforskningen, som Schaefer dokumenterte og Riksadvokaten har bekreftet.
Feilene som er begått av hver enkelt av de fire mistenkte, anses som for små til at Spesialenheten mener de er straffbare.

Foretaksstraff er en alvorlig reaksjon, det knapt finnes maken i politiets historie. En streng reaksjon er på sin plass, men straffen er først og fremst symbolsk. Spesialenhetens konklusjon preges av en ansvarspulverisering der alle og ingen stilles til ansvar. Det er ikke rettferdig. Direkte feil blir det dersom det er publikum som må betale prisen på 100000 kroner i form av dårligere polititjenester. Målet må jo være et bedre politi, ikke et dårligere.

Når etterforskningen og behandlingen av varslersaken samlet sett ikke ivaretar kvalitetskravene, er det utvilsomt et spørsmål om kultur og ledelse. Den kollektive svikten er politiledelsens ansvar.

Men selv om ingen blir personlig straffet, betyr ikke det at politiledelsen sitter trygt. Øverste ansvarlige, Geir Gudmundsen, er midlertidig innbeordret til Politidirektoratet. Det er slett ikke sikkert han kommer tilbake. Presset kan bli så stort at flere kan bli nødt til å fratre. Arbeidstilsynet og et advokatfirma gransker nå politiets behandling av varsleren. Politiet i Hordaland har ikke bestemt om de vil vedta foretaksstraffen eller om saken skal få personalmessige konsekvenser.

Monikas mor fortjener en klar ansvarsfordeling og ikke minst et skikkelig svar på hvorfor hennes datters sak ble så dårlig behandlet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.