Stille før skjebnedagen

Tirsdag var dagen for verbale svingslag og mannsterk markering. Gårsdagen var dagen da de som ikke var på reise eller satt i ugjennomtrengelige møter, holdt kjeft. I dag er det generalforsamling i Universitetsforlaget, og i morgen vet vi kanskje hvordan det går.

«Universitetets ledelse vil overhodet ikke kommentere universitetsforlagssaken før generalforsamlingen,» var den knappe beskjeden fra universitetsrektor Kaare Norums kontor i går. Hvis det betyr at Norum og de øvrige akademiske eierne i Universitetsforlaget prioriterer å bruke tid, kreativitet og energi på å utarbeide en overlevelsesmodell for forlaget, er tausheten forståelig. Velger de derimot, på vegne av det akademiske Norge, å overlate Universitetsforlaget betingelsesløst til Aschehoug og Gyldendal i dag, sitter de igjen bak et taushetens teppe med ullsmak i munnen, som en gjeng ny-ranede engelske fotballtilhengere i utlandet fire dager etter en kamp de aldri fant fram til.

  • William Nygaard og Geir Mork - sistnevnte fortsatt penicillin-hes - var heller ikke veldig meddelsomme i går. Men de bekreftet at aktiviteten foran generalforsamlingen var stor og kunne komme til å strekke seg inn i sankthansnatta. Optimistisk kan det tolkes som om de nå søker en løsning som på en eller annen måte sikrer Universitetsforlagets eksistens. Kanskje har de siste dagenes smule rabalder hatt en styrkende effekt på de to storforlagenes respektive ryggrader, slik at de nå, eventuelt med litt akademisk og departemental korsettstøtte, likevel kan bære et slanket Universitetsforlag?
  • Den Rune Slagstad-påkalte autodidaktstatsråd Jon Lilletun var i går på tur hjem fra Paris. Hans departement opplyste at statsråden er blitt holdt informert om saken, men kunne ikke bebude noe konkret utspill. Det betyr imidlertid ikke at ikke departementet på ett eller annet tidspunkt kan komme til å gå aktivt inn i en eventuell prosess for å bevare et Universitetsforlag. Det kan særlig skje hvis Lilletun lar seg overbevise om at det akademiske forleggeri er av vital nasjonal betydning, jmf. det valgkampsveisne slagordet «kunnskapssamfunnet».
  • Endelig knytter det seg spenning til hva Universitetsforlagets nåværende ledelse, først og fremst toppsjef Siri Hatlen, vil melde på og etter generalforsamlingen. Hun og hennes ledergruppe har stått for en ryddig og egentlig imponerende omstilling av forlaget, og hadde vel sant å si fortjent en bedre takk fra eierne enn en forespørsel om å lede avviklingen. Hatlen har til nå forholdt seg uhyre lojalt overfor både eiere og ansatte, og vil neppe uten videre engasjere seg i Universitetsforlagets videre skjebne uten forsikringer om at både forlagets kultur- og arbeidsgiverforpliktelser vil bli håndtert på en for henne akseptabel måte.