ØKONOMISK ROT :  Munch-museet brukte nesten 6 millioner kroner mer enn de skulle i 2012, og må nå si opp én av fire ansatte. Nå krever opposisjonen svar. Foto: Hans A Vedlog
ØKONOMISK ROT : Munch-museet brukte nesten 6 millioner kroner mer enn de skulle i 2012, og må nå si opp én av fire ansatte. Nå krever opposisjonen svar. Foto: Hans A VedlogVis mer

Stiller byråden til veggs

Munch-museet har brukt prosjektstøtte til å finansiere den ordinære driften. Nå krever opposisjonen svar på hva byrådet har visst.

(Dagbladet): Det som skulle bli et jubelår for Edvard Munchs 150-årsdag, har fått en heller begredelig start.

Bred politisk uenighet gjør at et nytt museumsbygg fortsatt er i det blå, og for en ukes tid siden ble det klart at Munch-museet er i så store økonomiske vansker at 16 årsverk må kuttes.

Museet brukte 5,7 millioner kroner mer enn budsjettert i 2012.

Økonomisk rot I et brev Aftenposten omtalte i går, og som i løpet av gårsdagen ble offentliggjort, varsler byrådsavdelingen for kultur og næring i Oslo kommune at de vil ha enda tettere oppfølging av Munch-museet. Museet driftes av kommunen som en egen etat, og har på grunn av den økonomiske situasjonen levert månedlige økonomirapporter til kommunen.

Dette blir videreført i 2013, og i tillegg ber byrådsavdelingen om umiddelbart å få en oversikt over alle nye stillinger som er opprettet siden 2010, og hva disse koster.

Krever høring I et bystyremøte i Oslo i går krevde Andreas Halse (Ap) en høring om den økonomiske situasjonen ved museet. Han vil blant annet ha svar på om deler av prosjektmidler fra Oslo kommune har blitt brukt til finansiering av den ordinære driften av museet, og om byrådet har vært klar over det uten å informere bystyret.

- Det er ikke bra hvis museet har blitt drevet på en slik måte at penger som skulle gå til diverse prosjekter har gått til ordinær drift, sier Halse til Dagbladet.

- Hvis byrådet har vært klar over dette uten å informere bystyret, er det alvorlig fordi hele premisset for budsjettdiskusjonen er avhengig av at bystyret får informasjon om hvordan tilstanden er på museet, sier han.

- Frykter du at byrådet har underfinansiert museet?

- Jeg har ikke lyst til å spekulere eller trekke konklusjoner, men det er jo et spørsmål som dukker opp, sier han.

- Lønnet med prosjektstøtte Stein Olav Henrichsen, direktør for Munch-museet, bekrefter overfor Dagbladet at prosjektstøtte delvis har finansiert den ordinære driften siden 2010, og at det er frafallet av disse midlene som gjør at de nå må nedbemanne med 16 årsverk.

- Nedbemanningen kan ikke knyttes til budsjettoverskridelser i 2012, men til en generelt for lav grunnfinansiering av museets aktiviteter og ansatte, sier Henrichsen og fortsetter:

- Flere faste ansatte hos oss har vært lønnet med prosjektstøtte, og etter hvert som midlene faller bort må vi nedbemanne. Vi har ikke klart å tilpasse driften raskt nok med tanke på at denne støtten i stor grad nå har falt bort, sier Henrichsen.

- Hvor mange ansatte hos dere har vært finansiert av prosjektstøtte?

- Nå skal vi redusere bemanningen med 16 årsverk, og det er en refleksjon av størrelsesordenen, sier han.  

Henrichsen forklarer at da Munch-museet og Stenersen-museet ble samlet i den nye Munch-etaten i 2012, ble deler av den ordinære driften finansiert med prosjektstøtte fordi det ikke var nok penger til å drive museene med den ordinære støtten. Prosjektstøtten var da på 15 millioner kroner, og skulle gå til en rekke forskjellige prosjekter ved museet.

Hvor mye støtte de hadde i 2011 og 2012, og hvor stor del av dette som har gått til å finansiere ordinær drift, kunne ikke Henrichsen redegjøre for i går kveld.

- Dette ganske komplisert, og jeg har ikke alle tallene tilgjengelig akkurat nå, sier han.

- Tar drastiske grep - Lønner dere fortsatt faste ansatte med prosjektmidler?

- Nei.  Vi kan ikke fortsette med det. Vi er nødt til å ha en ordinær drift der vi går i balanse uten den type støtte. Derfor tar vi også drastiske grep for å komme i balanse, sier han.

STILT TIL VEGGS: Byrådsleder Stian Berger Røsland. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
STILT TIL VEGGS: Byrådsleder Stian Berger Røsland. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Vis mer

- Har byrådet vært informert om at dere har brukt prosjekttilskudd til ordinær drift?

- Vi har tatt opp problemstillinger knyttet til oppstartsfasen av Munch-etaten.

- Betyr det at byrådet har vært informert?

- Jeg vil ikke kommentere det nærmere, sier Henrichsen.

Får Munch-museet nok støtte fra kommunen til å kunne lage gode utstillinger i framtiden?

- Vi har ønsket oss betydelig høyere rammer. Denne samlingen har en høy kulturell og økonomisk verdi, men det krever større økonomisk innsats. Vi klarer ikke realisere potensialet i Munch-samlingen med de rammene vi skal leve etter slik situasjonen er i dag. Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring i Oslo, var grunnet sykdom ikke tilgjengelig i går, og kunne derfor ikke svare på hva han har visst om Munch-museets pengebruk.

Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring i Oslo, var grunnet sykdom ikke tilgjengelig i går, og kunne derfor ikke svare på hva han har visst om Munch-museets pengebruk. Dagbladet ble derfor henvist til Byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

- Har du vært kjent med at Munch-museet har lønnet faste ansatte med prosjektmidler, og at det ville bli problemer når støtten ble fjernet?
- Det viktige er at de prosjektene som er vedtatt blir gjennomført. Det er velkjent at museet har økonomiske problemer, men som alle andre må de holde seg til rammene de har fått og ikke ha flere ansatte enn de har råd til, derav den varslede nedbemanningen.

- Men har du vært kjent med at museet har lønnet faste ansatte med prosjektmidler, og at det ville bli problemer når støtten ble fjernet?

- Jeg har ikke vært direkte inne i hvordan avlønningen på Munch-museet blir gjort, men det er heller ikke kjernespørsmålet her.

- Det er?

- At samlet aktivitet må være i tråd med de gitte økonomiske rammene.

MÅ KUTTE: Direktør ved Munch-museet Stein Olav Henrichsen bekrefter at prosjektstøtte har blitt brukt til å finansiere den ordinære driften ved museet. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix
MÅ KUTTE: Direktør ved Munch-museet Stein Olav Henrichsen bekrefter at prosjektstøtte har blitt brukt til å finansiere den ordinære driften ved museet. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix Vis mer