Stillingskrig om helgejobb

Ingress

Meninger

Det har i lang tid vært stillingskrig mellom arbeidsgivere og sykepleiere om antall helger som skal og bør inngå i en turnus. Sykepleierne nekter for å åpne for flere enn tredje hver helg. Arbeidsgiverforeningen Spekter vil på sin side ikke gå med på å tariffeste dette som prinsipp. Spekter viser til arbeidsmiljøloven som tillater turnusordninger med helgejobbing annenhver helg. Sykepleierne mener de har det stritt nok som de har det, og dessuten i stor grad stiller opp på frivillig basis når behovet tilsier det, mot kompensasjon.

Kompensasjonsbiten er underkommunisert i striden som har rast i sommer. I dag vil sykepleiere som innkalles til ekstravakt for å jobbe to ganger 8 timer en helg få godt betalt. Omtrent 7000 kroner. Inngår helgejobbingen i en etablert turnus, blir helgetillegget 7- 800 kroner. Selvfølgelig handler det om mer enn verdier i kroner og øre. Blant annet handler det om samfunnets behov for arbeidskraft i helsevesenet, om kvinners relativt sett kortere arbeidsuke enn menns etc. Men avstanden mellom partene illustreres godt når vi sammenlikner betalingen for helgevakter innenfor og utenfor turnusordninger..

I VG fredag var et av poengene at arbeidsgiverdirektør Anne-Kari Bratten «har gitt opp å snakke med Sykepleierforbundet». Tonen mellom henne og sykepleierleder Eli Gunhild By er skarp og tilsynelatende uforsonlig. Men mellom linjene ligger en åpning for forhandlinger. Bratten sier: «Vi er villige til å diskutere hvordan helgevaktene kan kompenseres bedre». By sier: «Vi er villige til å forhandle».

Begge vil tape på ikke å gjøre det. Bratten vil få problemer med å rekruttere sykepleiere. Bye risikerer at regjeringer av enhver farge vil gjøre endringer i arbeidsmiljøloven som fratar henne og hennes medlemmer det beste forhandlingskortet. Spiller hun for høyt, kan det ende med at arbeidstakernes siste ord i arbeidstidsspørsmål ryker. Da har hun tapt spillet.

Vi unner sykepleiere god lønn og levelige arbeidsbetingelser. Vi har ingen grunn til å tro at Spekter vil det annerledes. Men begge parter må komme hverandre i møte på en slik måte at en enighet føles som et gode for begge parter. Saken har nå et momentum. Helseministerens inntreden i debatten gjorde spørsmålet til en nasjonal politisk sak. Politikere har tidligere løst feider i helsevesenet. Det bør de gjøre nå også.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.