Stipend av Hitler-salg!

Salget av Hitler-bildene i Tønsberg kommer paradoksalt nok norske kunstnere til gode. Dette skyldes at all åpen kunstomsetning her til lands - i auksjonshus, gallerier og museer - ved lov påføres tre prosents avgift til Bildende Kunstneres Hjelpefond.

  • Det ble som kjent en anonym østerriker som via telefon fikk tilslaget på de to akvarellene og tegningen hos Ulving i Tønsberg. Salget skjedde effektivt og komfortabelt for auksjonarius og kjøper, med all den diskresjon som tilhører faget. De like navnløse norske selgerne følte seg neppe like komfortable, ettersom salget bare innbragte 640000 - mot forventet minst én million. Den brune patinaen som kleber seg til bildene med den garantert ekte signaturen, gjorde nok sitt til at gevinsten på de tre auksjonsnumrene ikke ble som spekulantene trodde.
  • Opphavsmannens seinere gjerninger på andre og større områder enn moderate akvarellflater, førte kanskje til at navnet A. Hitler ikke lyste så gullkantet for norske kjøpere. Det sitter fortsatt en del sår på kropp og i sjel omkring i det ganske land. Godt da med østerrikere som ser verdiene. I et land som ikke gikk plagsomt mye i seg selv etter slutten på sju års nazikameratskap med Tyskland, ble ikke synsevnene særlig rokket hos mange. Dessuten synes jo ikke A. Hitler å være noe økenavn innenfor populisten Jörg Haiders voksende parti.
  • De tre prosentene som går til norske kunstneres ve og vel, vil nok forbause kjøperen, som dermed må ut med mer enn de ekstra tolv prosentene salær som tilfaller Tore Ulvings firma. Loven om Treprosentfondet - som maleren Ulrik Hendriksen med kløkt klarte å lose gjennom til flertall i Stortinget - er faktisk enestående i verden. I Østerrike, hvor kunstnere siden 60-tallet har - på tross av politiforbud - tydd til dramatiske midler i sin visuelle og fysisk agerende kritikk av fedrenes fortrengte misgjerninger, fins den i alle fall ikke.
  • Treprosentfondets styre bør kunne enes om å øremerke et reisestipend for pengene fra Hitler-salget. Turen har ett selvsagt mål: det nyåpnete museet for kunstneren - og Auschwitz-offeret - Felix Nussbaum i den tyske byen Osnabrück. Auksjonarius Ulving kan kanskje bidra til å gjøre beløpet på i underkant av 20000 kroner noe større med tre prosent av sitt salær.