Annerledes: Stjørdal kommune utvikler seg annerledes enn andre kommuner, mener Ivar Vigdenes. Foto: Privat.
Annerledes: Stjørdal kommune utvikler seg annerledes enn andre kommuner, mener Ivar Vigdenes. Foto: Privat.Vis mer

Stjørdal er en annerledeskommune

Hva er det som skiller Stjørdal fra andre kommuner?

Meninger

Mange kommuner opplever vekst. Stjørdal kommune har imidlertid siden årtusenskiftet opplevd vekst i alle kommunedeler og grender. Det er ikke bare et brudd med tidsepoken før, men gjør at vi skiller oss ut. Alle stjørdalinger bør fortsatt kunne få bo i et lokalsamfunn i vekst og i framgang. Derfor bør vi eksempelvis forsterke boligpolitikken ytterligere gjennom opprettelsen av et tomteselskap - og vi bør beholde skoler i lokalmiljøet.

Mange kommuner opplever videre en vekst i antallet arbeidsplasser. Stjørdal kommune har imidlertid vokst mer i antall arbeidsplasser enn i antall innbyggere de siste ti årene. Det gjør at om utviklingen fortsetter, vil flere pendle til enn fra Stjørdal. Vi er et selvstendig vekstsentrum utenfor Trondheim - det gjør oss også til en annerledeskommune. Skal vi fortsette denne trenden, må vi fortsatt jobbe hardt for nye næringsetableringer, samt utnytte Stjørdals særlige fortrinn. Vårt kommunikasjonsmessige utgangspunkt gjør det eksempelvis riktig å satse på arrangement og opplevelser til glede også for oss som bor her fra før.

Flere kommuner utvikler en bykjerne. Stjørdal kommune har imidlertid vedtatt de høyeste byggehøydene i Trøndelag for vårt sentrum, og vi har unngått å la handelsetableringer trekke virksomhet ut av sentrum. Skal vi klare å utvikle en moderne, urban bykjerne, og samtidig ivareta dyrka jord rundt sentrum, må vi fortsette med dette. Med kulturhuset Kimen på plass bør vi nå bygge en by rundt den, med flotte parkanlegg, men også høyhus og fortetting som muliggjør dette.

Alle kommuner driver tjenesteutvikling. Stjørdal kommune har imidlertid kommet lengst av alle i landet på velferdsteknologi. Det gjør at eldre kan bestemme mer av egen hverdag selv, og bo lenger hjemme om de ønsker det. Skal vi komme lengst frem i landet også på andre områder, må vi tørre å tenke nytt og annerledes.

Mange kommuner har styrt økonomien slik at en urettferdig eiendomsskatt har blitt innført. Stjørdal kommune har imidlertid sagt nei til beskatning uavhengig av inntekt både på folks bolig og arbeidsplasser. Skal vi fortsatt klare dette, må vi slå ring om en stødig og ansvarlig økonomistyring.

Det er derfor jeg stiller til valg for Senterpartiet på Stjørdal.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.