Stoltenberg svikter de rusavhengige

RUSOMSORGEN: Jens Stoltenberg har utnevnt seg selv til garantist for det varme fellesskapet i samfunnet. Så langt har de rusavhengige bare møtte en kald skulder fra de rød-grønne.

Regjeringen har fått massiv kritikk for sin manglende innsats for rusavhengige både fra brukere, pårørende, fagfolk, organisasjoner som Frelsesarmeen og den politiske opposisjonen.

I et innlegg i Dagbladet 2. juni hevder statssekretær Henriksen at nedlegging av behandlingsplasser for rusavhengige er et ledd i kvalitetsarbeidet og opptrappingen av tilbudet til rusavhengige. Det kreves omfattende byråkratiske resonnementer for å komme frem til en slik konklusjon. Henriksen tåkelegger følgende faktum; Mens ventetiden for rusavhengige øker, legges det ned 70 behandlingsplasser i Helse Sør-Øst. Mens mennesker dør i kø i påvente av behandling, står behandlingsplasser tomme og må legges ned. Dette er helt meningsløst. Hvis målet er opptrapping, bør man ikke begynne med å legge ned plasser. Hvis målet er å styrke kvaliteten, bør man ikke begynne med å rasere de gode kompetansemiljøene som allerede finnes.

Høyre har derfor fremmet forslag i Stortinget om at vi må utnytte ledig kapasitet i private behandlingsinstitusjoner, slik at rusavhengige kan få raskere hjelp. Vi er Regjeringen sikre at ingen behandlingstilbud legges ned, før eventuelle alternativer er etablert.

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett fremmer vi forslag om å bevilge 25 mill kr for å stanse nedleggingen av behandlingsplasser, og sikre at rusavhengige får raskere hjelp. I følge Fagrådet for Rusfeltet har Norgeshistoriens rikeste finansminister Kristin Halvorsen fra SV levert det dårligste budsjettet for rusavhengige på 10 år. Vi håper regjeringspartiene i Stortinget kan snu før det er for sent, og støtte våre forslag. I motsatt fall vil noen av de aller dårligst stilte i samfunnet få det enda verre, i en tid da Norge aldri har vært rikere.