Stoltenberg vil ha flyskatt

«Myndighetene viser frykt for å la miljøtiltakene gå utover industrien, og lar det heller gå utover Ola og Kari, som står for en brøkdel av utslippene i Norge. Dessuten er vi en oljenasjon. Tør myndighetene å gjennomføre tiltak som vil ramme økonomien vår? For hvis vi skal kutte ned utslippene våre medfører dette selvsagt tap av oljeinntekter

Morten «Arbeiderpartiet som har satset på kraftkrevende og forurensende industri, som har bygget et samfunn hvor ingen tar ansvar for seg selv, men håper på felletskapets løsninger, er de de rette til å snu dette? Tviler på det når vi ser at deres virkemidler er de samme hver gang. Avgift. Ta fra Stoltenberg den pansrede limmoen og gi ham et månedskort, det hadde vært en god start.