Stoltenbergs snuoperasjon

 JENS STOLTENBERG presset hele regjeringserklæringen sin inn Dagbladet søndag. Det kan i alle fall ikke ha vært langt unna, siden det 500 ord korte innlegget inneholdt godt over 20 valgløfter. At det var Aps regjeringserklæring var også tydelig siden innlegget verken berørte justis-, samferdsels- eller innvandringspolitikk. De samme områdene hvor Stoltenberg vet at han ikke har noen løfter som står til troende blant folk flest. I de få setningene som ikke inneholder løfter, gjentar Stoltenberg like feilaktig som tidligere at FrP vil «åpne for frislipp» av private skoler, og at valgfrihet fører til forskjeller. For det første er det allerede åpnet for private skoler. Og er det frislipp, Stoltenberg, når det i grunnskolen nå er åpnet for 1413 private skoleplasser blant over 615.000 skoleplasser totalt? Det kun gammeldags ideologisk motstand, og sleip retorikk når Ap stempler den offentlige skolen som død fordi noen få takker ja til en friskole.

STOLTENBERG SIER han vil reversere skattelettene til de rike. Det betyr i praksis at grensen for hvem som skal betale toppskatt skal senkes til nivået Ap foreslo i 2003. Det betyr at alle som tjener over 325.000 må ut med mer i skatt. Altså er det folk flest, som er lærere, sykepleiere og ansatt i industrien som må ut med mer skatt. Det er mer enn dokumentert at Jens Stoltenberg og Ap har gjort en ideologisk snuoperasjon. Fra å være på linje med folket og kreve moderne løsninger, har de blitt kurtisert av LO til å bli røde og reaksjonære. Sammen med Sv i regjering er det ikke lenger behovene og ønskene til folk flest som skal avgjøre, men hva de blir enige med LO-pampene om. Endelig får den egentlige sjefen i Ap, Gerd-Liv Valla det slik hun vil ha det: At folket er til for politikerne, og ikke omvendt.