Stopp eksporten av Jarlsbergost

Norge taper cirka 55 kroner per ost vi eksporterer.

 DYRT:  Vi taper på eksport av Jarlsberg, mener Paal Røiri. Foto: Mette Møller / Dagbladet
DYRT: Vi taper på eksport av Jarlsberg, mener Paal Røiri. Foto: Mette Møller / DagbladetVis mer

Som kjent var Tines smørproduksjon mot slutten av fjoråret altfor liten til å dekke behovet i Norge. Mye av melken ble i stedet benyttet i produksjonen av Jarlsbergost. Og Helmelken er ikke lenger helmelk, fordi Tine nylig reduserte innholdet av melkefett for å kunne produsere mer smør og ost.

Vi forbrukere opplever altså smørmangel mens monopolisten Tine eksporterer Jarlsbergost. Bare til USA ble det i 2011 eksportert 6733 tonn til en gjennomsnittspris på 34,55 kroner per kilo! I sin doktorgradsavhandling «Essays on the inefficiency of Norwegian agricultural policy» dokumenterer dr. polit. Ivar Gaasland ved Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivsforskning at det koster 90 kroner å produsere en kilo Jarlsbergost i Norge. Norge taper følgelig cirka 55 kroner per kilo ost vi eksporterer. Bare på eksporten til USA taper vi altså cirka 370 millioner kroner. Totalt tap ved eksport til alle markeder er cirka 770 millioner kroner.

Hvorfor skal vi betale cirka 770 millioner kroner for å pådra oss smørmangel og redusert næringsinnhold i helmelken? Gaasland dokumenterer at fjerning av eksportsubsidiene vil føre til en årlig reduksjon av 2000 årsverk i norsk melkeproduksjon, eller ca. 385 000 subsidiekroner per årsverk.

Som forbrukere betaler vi imidlertid enda mer for disse årsverkene: I følge Dagbladet kan svenskene kjøpe Jarlsbergost i sine dagligvarebutikker for 51,361 norske kroner per kilo, mens vi betaler hele 147,002 kroner per kilo for Jarlsbergost med skorpe! Tine fremstiller salg av Jarlsbergost til utlandet som en eksportsuksess. I realiteten er det et sterkt tapsbringende «gavesalg».

Stopp «eksporten» av Jarlsbergost! Norske forbrukere vil sikkert med glede spise mer av den smakfulle Jarlsbergosten dersom prisen ikke var så høy her hos oss.