STENG GRENSENE: Vi bør fryse Schengen-avtalen midlertidig ut året, skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Vegard Grøtt / NTB Scanpix
STENG GRENSENE: Vi bør fryse Schengen-avtalen midlertidig ut året, skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Vegard Grøtt / NTB ScanpixVis mer

Stopp mafiaen på grensa

Nå må vi sette ned foten for fri flyt av arbeidslivskriminalitet.

Meninger

Når en bølge av organisert arbeidslivskriminalitet nå skyller over landet, må partier både til venstre og høyre ta sin del av ansvaret. Arbeiderpartiet dekket bordet, Høyre og FrP trakk ut stolen, og nå er mafiaen i ferd med å sette seg til bords og ta for seg av våre skatteinntekter. De godtok inn- og utleie av arbeidskraft, fjernet kontrollmekanismer for skattemyndighetene og tillot selskapsformer som lett kan misbrukes til svindel. Samtidig kom EUs østutvidelse, slik at tilgangen på arbeidskraft som kunne utnyttes ble enorm. Resultatet er at svindel med svart arbeid og skatteunndragelser har blitt så enkelt at kriminelle nettverk fra Øst-Europa heller begynner med arbeidskriminalitet enn narkotika og småtyverier. Hvorfor stjele lommebøker når de kan svindle statskassa direkte?

Nå har vi dårlig tid. Den nye kriminaliteten må slås tilbake før den får skikkelig fotfeste. Her er fire tiltak som kan gjennomføres raskt og ha god effekt.

1. Strakstiltak: Fryse Schengen-avtalen midlertidig ut året.

I Schengen-avtalen heter det at ordningen kan fravikes når hensynet til sikkerhet tilsier det.

Den voksende arbeidskriminaliteten utgjør nå en så stor trussel mot samfunnssikkerheten at Norge må fryse avtalen ut året. Økt grensekontroll vil gjøre det mulig å slå mer effektivt ned på de kriminelle nettverkene, og ramme dem før problemet rekker å vokse seg større. Tidligere forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, har vært klar på at grensekontroll vil være et effektivt virkemiddel mot kriminelle nettverk som opererer i flere land.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Det er en skandale at politiet har full verktøykasse når flyktninger og asylsøkere skal tvangsreturneres, mens mafianettverk har åpen motorvei inn i Norge uten at politiet har skikkelige kontrollmuligheter.

Kripos har fått ansvaret for å lage en felles rapport for hele arbeidskriminalitetsfeltet. Denne kommer et stykke utpå høsten, trolig november. Å fryse Schengen-avtalen mens det arbeidet pågår vil gi myndighetene tid til å få oversikt uten at de kriminelle nettverkene øker forspranget.

Ikke minst vil det sende et kraftig signal til de kriminelle nettverkene om at de ikke kan slå rot i Norge uten å møte motstand.

Hva vil det koste? Det må bli regjeringens jobb å undersøke kostnadene nærmere, det vil naturligvis kreve økte ressurser til pass- og grensekontroll. Det er uansett ingen tvil om at det er mye billigere å forebygge på denne måten, enn det er å rydde opp igjen hvis mafiaen virkelig får fotfeste i arbeidslivet. Anslagene for årlig skatteunndragelse i Norge er på 136 mrd. kroner, ifølge Kripos.

Effektivt politiarbeid er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Vi må også gå til roten av problemet og innføre permanente tiltak.

2. Begrensninger på bemanningsbransjen.

Veldig mye av den kriminelle virksomheten er bare mulig gjennom bruk av innleid arbeidskraft som underbetales og utnyttes. Slik kan selskaper gjennom falske fakturaer gi inntrykk av at de har betalt normal lønn og statlige avgifter, mens de i realiteten betaler dumpinglønn og beholder mellomlegget selv. Fram til 2000 var det sterke restriksjoner på å mekle arbeidskraft gjennom bemanningsbyråer, nettopp fordi det gjorde arbeidstakeren sårbar for sosial dumping. Disse restriksjonene må gjeninnføres, slik at folk må ansettes i fast stilling og direkte i firmaet de skal jobbe for. Det vil gjøre metodene som kriminelle nettverk bruker til å svindle mye vanskeligere å benytte seg av.

Bare så det er klart: Norge trenger arbeidsinnvandring. Det er måten den skjer på vi må ta et oppgjør med. Noen vil kanskje på refleks føle at alle forslag om økt grensekontroll og regulering av arbeidsinnvandring er usolidarisk overfor våre europeiske brødre og søstre på jakt etter jobb. I realiteten er det omvendt. Det er ingenting solidarisk ved å organisere arbeidslivet slik at arbeidsinnvandrere kan bli ofre for grov utnyttelse i Norge. Derfor må vi hilse alle som vil komme til Norge for å bygge landet velkommen med et sterkt vern mot utnyttelse, mens de kriminelle nettverkene må stoppes.

Inn- og utleie undergraver også et organisert arbeidsliv. Ville du organisert deg hvis du fryktet at det førte til at du ikke fikk flere oppdrag hos bemanningsbyrået? Terskelen blir i hvert fall mye høyere. Arbeidere som er organisert og har en sterk fagbevegelse i ryggen er vanskelige å utnytte for kriminelle nettverk. Det kommer både arbeidsinnvandrerne selv og de norske arbeidstakere i samme bransje til gode.

3. Innfør revisjonsplikt for alle selskaper.

Den rødgrønne regjeringen fjernet revisjonsplikten for selskaper med under fem mill kroner i omsetning. Det er et tiltak som ikke har gjort det lettere å være lovlydig og seriøs aktør, men derimot mye lettere for mafialiknende nettverk å utkonkurrere de lovlydige.

Fritaket har gjort det svært enkelt å unngå å bli sett i kortene. Skatteetaten advarte allerede da fritaket ble innført om at det ville gi mer kriminalitet. Nå ønsker både de og Kripos heller å utvide revisjonsplikten så den omfatter såkalte «postkasseselskaper» i utlandet, som hyppig brukes i det lovløse arbeidslivet.

4. Veto mot EØS-direktiver som forsinker kampen mot arbeidskriminalitet.

Håndhevingsdirektivet vil gjøre arbeidet mot arbeidskriminalitet langt vanskeligere, siden alle nye tiltak land vil innføre mot sosial dumping skal innom Brussel for forhåndsgodkjenning. Da blir det i praksis umulig å stoppe de kriminelle nettverkene, siden de er dynamiske og raskt tilpasser seg og finner nye metoder. Det betyr også at eksisterende norske tiltak mot sosial dumping kan klages inn for domstolene, og i verste fall settes til side. Regjeringa må bruke vetoretten.

Denne saken vil være en test på om regjeringen er så handlekraftig som den selv påstår. Hvis Frp mener alvor når de snakker om å slå ned på kriminalitet, må de vise det nå. De har både arbeidsministeren og justisministeren. Her har de tiltak som snakker et språk mafiaen forstår.