DISKRIMINERENDE:  Oljeanalytiker  Thina Saltvedt uttalte forrige uke at «oljebransjen har brukt penger som fulle sjøfolk». Foto: Nina Hansen
DISKRIMINERENDE: Oljeanalytiker Thina Saltvedt uttalte forrige uke at «oljebransjen har brukt penger som fulle sjøfolk». Foto: Nina HansenVis mer

Stopp mobbingen av sjøfolk

Sjøfolk er en yrkesgruppe som har hatt - og fortsatt har - en enorm betydning for Norge som nasjon og bygging av velferdsstaten.

Meninger

Atter en gang ser vi at det i media foregår en utstrakt mobbing av yrkesgruppen sjøfolk og det er i stor grad personer som sjalter og valter over verdier som de selv ikke har tjent opp som står bak denne mobbingen. I Dagbladet den 13.06.2015 er det oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea som mener at «oljebransjen har brukt penger som fulle sjøfolk». Denne analytikeren mangler tydeligvis vanlig folkeskikk, er fullstendig historieløs og burte heller analysere bankenes historie og bruke dette som eksempel på uvettig pengebruk. Bankenes inkompetente forvaltning av andres verdier har gjennom historien påført kundene enorme tap.

I den grad sjøfolk har skjenket seg og brukt penger så har dette vært deres egne opptjente kroner og det har i så måte ikke hatt noen konsekvenser for andre. Sjøfolk er dessuten en yrkesgruppe som har hatt - og fortsatt har - en enorm betydning for Norge som nasjon og bygging av velferdsstaten. Historieløsheten er tydeligvis godt etablert i visse kretser og jeg vil i den forbindelse peke på innsatsen som norske sjøfolk gjorde under både første og andre verdenskrig. Herunder også den utakknemlighet og skamløse behandling som de ble utsatt for etter begge krigene.

Uansett så er det tydelig at mobbing fortsatt er akseptert blant enkelte personer, det er unødvendig å gi ytterligere karakteristikker av individer som benytter seg av slike diskriminerende uttrykk.