UTRYDNINGSTRUET? Pappaer på trilletur på formiddagen kan bli en utrydningstruet gruppe dersom Solveig Horne får det som hun vil, skriver kronikkforfatteren. Foto: Ingeborg Øien Thorsland / NTB Scanpix
UTRYDNINGSTRUET? Pappaer på trilletur på formiddagen kan bli en utrydningstruet gruppe dersom Solveig Horne får det som hun vil, skriver kronikkforfatteren. Foto: Ingeborg Øien Thorsland / NTB ScanpixVis mer

Stopp snikfjerningen av fedrekvoten

LIKESTILLING: Solveig Horne må lukke øynene hardt igjen om hun skal tro på det hun selv sier.

Meninger

Likestillingsministeren ønsker seg en ordning som vil gjøre det enkelt for far å overføre sine permisjonsuker til mor. Pappaer på trilletur på formiddagen kan bli en utrydningstruet gruppe dersom Solveig Horne får det som hun vil.

Det er ikke alltid vi politikere kan se tydelige og konkrete resultater raskt av det vi bestemmer. Noen ganger gjennomfører vi ting uten at vi kan være helt sikre på at resultatet vil bli som vi ønsker. Andre ganger må vi ombestemme oss og gjøre ting på en annen måte fordi vi ser at det vi bestemte ikke virker etter hensikten. For samfunnet er komplisert, og det er ikke alltid enkelt å spå resultatet av politiske vedtak.

Med fedrekvoten er det annerledes: Det er så klare sammenhenger at man må knipe igjen øynene for å ikke se dem. Før 1993 tok svært få norske fedre ut permisjon med barna sine. Da fedrekvoten ble innført, førte det til at flertallet av pappaene tok ut permisjon. Hver gang fedrekvoten har økt, har den reelle tiden fedrene er hjemme med barnet sitt, også økt.

Da Solberg-regjeringen

overtok, krympet fedrekvoten for første gang. Likestillingen var kommet så langt at fedrene uansett ville velge lang permisjon, hevdet de hardnakket før de fjernet fire av fedrenes 14 forbeholdte uker. I november kom Nav-tallene som - ikke overraskende - viste at fedre bruker mindre tid med barna sine. Og verre skal det bli. Om ikke likestillingsministeren åpner øynene snart.

For i tillegg til å ha redusert fedrekvoten til ti uker, ønsker Solveig Horne å innføre en utvidet unntaksordning som åpner for at den ene forelderen kan overføre sine permisjonsuker til den andre. Listen over grunner til å få unntak inkluderer arbeidsledighet, arbeidsopphold i utlandet, selvstendig næringsvirksomhet og den andre forelderens arbeidssituasjon, for å nevne noe.

Ordningen skal være tillitsbasert. Du skal ikke si ifra og ingen skal kunne sjekke. Det er vanskelig å betrakte dette som noe annet enn et forsøk på å snikfjerne pappakvoten. Etter at Frp og Høyre ikke fikk forhandlet fram fjerning av pappakvoten i samarbeidsavtalen fordi Venstre holdt igjen, forsøker de å fjerne den ved å angripe den via omveier.

Argumentet som gjentas, er at regjeringen ønsker å gi mer frihet til den enkelte familie. Igjen må Solveig Horne lukke øynene hardt igjen om hun skal tro på det hun selv sier. Det er ikke mødrene som kommer til å overføre ukene sine til far, det er i all hovedsak motsatt. Dermed blir det mindre frihet for kvinner til å velge utdanning og karriere, mens mange fedres frihet til å velge barna sine vil bli utfordret i harde forhandlinger med arbeidsgiver og ektefelle. Summen er et skritt tilbake for norsk likestilling. Dessuten svekkes barnas mulighet til å få et nært forhold til begge foreldrene allerede fra starten av. Slik blir Hornes argument om at foreldrepengeordningen er til for barna, et argument for å gå i motsatt retning av det hun gjør.

Selvsagt finnes det familier der enten mor eller far ikke har anledning til å ta ut permisjon i løpet av barnets første leveår. For de aller fleste blir disse familiens behov ivaretatt av dagens ordning med utsatt og gradert foreldrepermisjon. Fedrekvoten er dessuten valgfri. Vi har laget en raus permisjonsordning som har blitt utvidet med jevne mellomrom. Argumentet for utvidelsene har vært å sette av flere uker til far, nettopp fordi vi har sett en så tydelig sammenheng mellom fedrekvote og økt likestilling. Det har ikke vært meningen at staten skulle betale for økt fravær fra arbeidslivet for mor.

Gjør vi det likestillingsministeren nå legger opp til, vil ordningen som har vært et av våre viktigste tiltak for økt likestilling, i stedet potensielt motvirke likestilling.

Forslaget til Horne fikk massiv motstand da det ble sendt på høring. Likevel er det fortsatt til vurdering. På direkte spørsmål i Stortinget i august, svarte Horne at hun ville se på forslaget om en tillitsbasert unntaksordning «i sammenheng med andre mulige endringer og forenklinger i regelverket».

Det er fint at likestillingsministeren vil gjøre ting enklere. For mange er det forbundet med banning og svetting å fylle ut Nav-skjemaene for foreldrepenger. Men dét finnes det andre måter å løse det på. Løsningen er ikke med lukkede øyne å forenkle bort norsk likestilling.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.