ALVOR: Birgit Skarstein fra «Ingen Grenser» møtte Jonas Gahr Støre på Stortinget. «Norges Handikapforbund krever at Regjeringen nå viser at de mener alvor når de sier at de ønsker funksjonshemmede i arbeidslivet velkommen», skriver artikkelforfatteren. Foto: Espen Røst
ALVOR: Birgit Skarstein fra «Ingen Grenser» møtte Jonas Gahr Støre på Stortinget. «Norges Handikapforbund krever at Regjeringen nå viser at de mener alvor når de sier at de ønsker funksjonshemmede i arbeidslivet velkommen», skriver artikkelforfatteren. Foto: Espen RøstVis mer

Stopp trygding av arbeidsfør ungdom

Holdningene i NAV vekker harme.

Tirsdag skrev Dagbladet om Birgit Skarstein fra NRK-serien «Ingen Grenser». Hun har krysset Femundsmarka, men ble anbefalt uføretrygd fra NAV. Da hun ba om støtte til å kunne studere videre etter at hun hadde skadet seg, fikk hun beskjed fra NAV om at «hun ikke trengte utdannelse», og «at hun like godt kunne melde seg ufør». Dessverre er ikke Birgit Skarstein alene om å oppleve dette.

Mange arbeidslystne unge funksjonshemmede opplever å bli møtt med liknende holdninger når de henvender seg til NAV. «Du som sitter i rullestol kan da ikke jobbe? Skynd deg å søke om uføretrygd mens du ennå kan,» er noen av tilbakemeldingene de kan oppleve å få fra NAV.

Holdningene i NAV vekker harme, både hos oss i Norges Handikapforbund og på Stortinget. Å behandle unge, arbeidsvillige som ubrukelige i arbeidslivet, er uverdig for enkeltindividet og dumt sett i samfunnsøkonomisk perspektiv. Leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Robert Eriksson, sier til Handikapnytt at han blir «sint og opprørt» av å høre Skarsteins historie. Han forteller også at han til stadighet får høre om andre unge funksjonshemmede som blir møtt med en antakelse om at de ikke kan eller vil delta i arbeidslivet.

Hvorfor er det slik? Til tross for at Navs egne retningslinjer sier «Arbeid først»? Kanskje skyldes det ikke bare vond vilje hos Nav. Kanskje er svaret også å finne i det store antallet brukere hver enkelt ansatt på de lokale NAV-kontorene er satt til å betjene. «Nei, vi har ikke nok tid og ressurser for å bistå yngre personer med funksjonshemminger i overgangen mellom utdanning og arbeid. ...», sier en Nav-leder i rapporten «Med NAV på laget?» Kanskje blir ikke holdninger hos Nav bedre enn det man er villig til å betale for.

Regjeringens betalingsvilje vil snart bli testet ut, nærmere bestemt under Regjeringens budsjettkonferanse om noen uker. Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne er på plass - nå kommer alvorets time. Arbeidsminisiter Hanne Bjurstrøm skal be finansministeren om penger.

Norges Handikapforbund krever at Regjeringen nå viser at de mener alvor når de sier at de ønsker funksjonshemmede i arbeidslivet velkommen. Det betyr blant annet å bevilge nok penger til NAV lokalt, slik at etaten får råd til å gi god nok oppfølging av den enkelte. Vi krever at Regjeringen bevilger tilstrekkelig med midler på budsjettet for 2013 for å gjennomføre intensjonene i NAV-reformen som den har satt i gang. Dette må til for å forhindre uverdig behandling av Birgit Skarstein og flere andre arbeidsføre ungdommer i fremtiden.