Stopper frislipp av porno

Da Statens filmtilsyn i fjor høst feiret sin 90-årsdag, ble alle filmer tilsynet hadde totalforbudt gjennom historien frigitt. Nå trekker tilsynet hele vedtaket og strammer grepet.

Bare en måned etter at Tom Løland forlot direktørjobben i Filmtilsynet, opphever nå konstituert direktør Torstein Storemyr sin tidligere sjefs vedtak i fjor høst om frislipp av tidligere forbudte filmer.

Pornofrykt

Meldingen ble i all stillhet offentliggjort på Filmtilsynets hjemmeside mandag. Slik lyder deler av omgjøringsvedaket:

«Det vil ikke bli gjennomført noen samlet oppheving av alle forbudsvedtak gjort i filmtilsynets historie. Dette representerer et altfor omfattende arbeid - det kan dreie seg om mellom 500 og 1000 filmer. Flere av disse filmene fikk forbud grunnet bl.a. pornografi».

30. september i fjor sa Løland dette til Dagbladet:

«Vi skiller mellom hardporno og film med seksuelle eller erotiske innslag. Mange tror at et forbud mot 'kjønnsorganer i bevegelse' er nedfelt i norsk filmlov. Det har aldri vært tilfelle.»

- Hva den konkrete bakgrunnen for dette er, vet jeg ikke, men det er jo kjent at den sittende kulturminister ikke var noe særlig begeistret for min liberale linje. Nå har nok Valgerd fått det som hun vil, sier Tom Løland til Dagbladet.

Kulturdepartementet er Filmtilsynets øverste instans, men ifølge kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har hun ikke vært inne i bildet når det gjelder å omgjøre vedtaket.

Valgerd: - Bare sprøyt

- At jeg skal ha instruert Filmtilsynet, er bare sprøyt og helt latterlig. Dette vedtaket står for Filmtilsynets regning, sier hun.

Da Løland satt som direktør i Filmtilsynet, skal han etter det Dagbladet kjenner til ha vært inne på teppet hos den politisk ledelsen gjentatte ganger på grunn av sitt syn på filmsensuren og fordi dette har vær mer liberalt enn KrF-statsrådens.

- Det har jeg ingen kommentarer til, sier Løland.

Tilbaketog

Filmtilsynet vil i 2005 bli underlagt det nye Statens Medietilsyn, som legges til Fredrikstad. Tom Løland karakteriserte i fjor prosessen rundt flyttinga som «direkte grisete».

- De ansatte er blitt fullstendig overkjørt, uttalte han til Dagbladet. Løland ønsket ikke å være med på flyttelasset og har nå fått ny jobb som generalsekretær i Dramatikerforbundet. Men før han sa opp stillingen i desember i fjor, innkalte han filmfolk, pressen og kulturministeren til feiringen av 90-årsjubileet til Statens Filmtilsyn. Han kunne fortelle at han nå innførte amnesti på alle tidligere forbudte filmer, med den begrunnelse at samfunnet har forandret seg og at også Filmtilsynet må være i takt med folks generelle oppfatninger.

- Jeg kan ikke forstå dette annerledes enn at Filmtilsynet har ombestemt seg og i realiteten trekker frislippet av gamle forbud tilbake. Det virker underlig at dette kommer nå, et halvt år etter vedtaket om frislipp. Det kan jo ikke skape annet enn forvirring og inntrykk av et filmtilsyn på tilbaketog, sier Løland til Dagbladet.

- Dersom det er Filmtilsynet og ikke Svarstad Haugland som gjør om vedtaket du fattet i høst, må det bety at det var uenigheter i din egen stab i fjor?

- Ikke som jeg kjenner til. Tvert imot var alle de ansatte svært positive, med mindre noe foregikk på bakrommet, sier Løland.

Konstituert direktør Torstein Storemyr avviser at han er instruert av kulturministeren, men sier samtidig at han ikke kjenner bakgrunnen for Lølands vedtak i oktober fordi han var på ferie.

- Dette er en vurdering vi har gjort her, sier Storemyr.

- Så ingen i politisk ledelse i departementet har uttrykt noe ønske om å blande seg bort i dette?

- Nei.

- Men det er vel en annen type politikk enn den Løland førte?

- Nei, ikke generelt sett. Altså, vurderingene...det er de samme folkene som vurderer filmer her og har innstillinger til filmvurderinger. Det har vært et kollegium som har jobbet fritt og uten pålegg.

Det har vært veldig mye misforståelser rundt dette, derfor har vi prøvd å gjøre dette for å klare opp.

- Så Løland har gjort noe han ikke har kunnet gjøre?

- Det må du nesten snakke med ham om. Jeg var ikke med i den diskusjonen. Jeg var på ferie under feiringen av jubileet. Du kan ringe Martin Borgnes (rådgiver og web-redaktør, red.anm.). Han var med på diskusjonen.

- Men du har ansvaret nå?

- Ja.

FØRST JA, SÅ NEI: Daværende direktør Tom Løland i Statens filmtilsyn viste under feiringen av Filmtilsynets 90-årsdag 30. september i fjor en rekke klipp fra tidligere forbudte filmer under vignetten «Se hva vi har gått glipp av», som denne svenske filmen fra 1970-tallet. Løland gjorde den lovlig, nå er det ikke sikkert den er det likevel.