Stopper Hitlers bibel

Oslo tingrett har bestemt at Nexus forlag må stoppe distribusjonen av den norske oversettelsen av Adolf Hitlers «Mein Kampf».

I en fersk kjennelse slår tingretten fast at forlaget også må kalle tilbake de eksemplarer som allerede er spredt til distributører og bokhandler.

I 1941 oversatte Eberhard Gunther Kern verket «Mein Kampf» til norsk. E.G. Kern inngikk i sin tid en forlagsavtale med J.W. Stenersens forlag om å gi ut «Min Kamp».

Full seier

Nexus forlag ble stiftet i begynnelsen av oktober 2002. De utga E.G. Kerns oversettelse av Hitlers «Mein Kampf» i oktober 2002. Opplaget var på 3000 eksemplarer.

Nå har E.G. Kerns barnebarn, Ketil Kern, vunnet en full seier i retten.

- Dette handler ikke om å begrense ytringsfriheten, men om å respektere opphavsretten. Så lenge Eide i Nexus forlag ønsker å gi ut «Mein Kampf» på norsk, kan han skaffe en ny oversetter og få den oversatt på nytt.

Vil ikke bidra

Jeg og min familie vil ikke å bidra til å gi ut «Mein Kampf» på nytt. Det Hitler sto for - og gjorde - var veldig kraftig kost som har påført verden enorme lidelser, som vi sliter med den dag i dag, sier Kern.

Slektningene til oversetteren krevde boka stanset, ettersom de ifølge åndsverkloven har rettighetene til oversettelsen i 70 år etter opphavsmannens død. E.G. Kern døde i 1974.

Prosessfullmektig for Nexus forlag, advokatfullmektig Frode Preber Ettesvoll, sier til Dagbladet at forlaget ikke har bestemt seg for hvorvidt kjennelsen fra Oslo tingrett skal påkjæres.

«Min Kamp» har heller ikke vært videre etterspurt: Dagbladet ringte i går fem av de største bokhandlene i Oslo - ingen av dem hadde boka inne.

I RETTSSTRID: Forlaget Nexus, som har utgitt den norske oversettelsen av Adolf Hitlers «Mein Kampf», må kalle tilbake bøkene som er spredt til bokhandlere.