Stopper ikke sendingene

Pornofilmene som vises på stadig flere norske tv-skjermer, er i strid med norsk lov. Men myndighetene har foreløpig ikke gjort noe for å stoppe sendingene, og har brukt flere måneder på å behandle en klagesak.

En million kan se porno på tv

Medieforvaltningen mottok i fjor høst en klage fra Kristelig Kringkastingslag, og sendte tre filmer som var vist på Canal+ GUL til Filmtilsynet. Der ble konklusjonen at filmene var i strid med straffelovens '204, den såkalte pornoloven.

Etter dette har ingenting skjedd, men i morgen - snart fem måneder etter at Dagbladet skrev om saken sist - skal spørsmålet diskuteres «på generelt grunnlag» i et møte mellom Medieforvaltningen og Kulturdepartementet.

Lite tyder på at noen kommer til å stoppe sendingene etter dette møtet.

Har mandat

- Det er Statens Medieforvaltning som må gripe inn, ikke vi, sier underdirektør Olav Guntvedt i Kulturdepartementet.

Departementet vil ikke gripe inn i enkeltsaker, dessuten er de ankeinstans dersom Medieforvaltningen fatter vedtak om å stoppe sendingene.

Direktør i Statens Medieforvaltning, Ivar Andenæs, innrømmer at det er de som må gripe inn - hvis det skal gjøres.

- Ja, vi har mandat til å pålegge kabelselskapene å stoppe distribusjonen av disse sendingene.

I 1994 stoppet Medieforvaltningen TV1000-selskapets kanal Filmmax, som også sendte porno. Saken ble anket gjennom domstolene og gikk helt til EFTA-domstolen, som i sin uttalelse slo fast at det er opp til de nasjonale myndighetene i mottakerstaten, i overensstemmelse med statens verdier og nasjonale lovgivning, å avgjøre hvilke programmer som skal stoppes.

- Større toleranse

- Hvorfor kan dere ikke stoppe hele kanalen, Andenæs?

- Det er et nokså drastisk virkemiddel å stoppe distribusjonen av et helt selskap.

- Men det ble gjort med Filmmax i 1994?

- Ja, men da var det åpenbart at de provoserte regelverket. Da var det ikke snakk om en teknologi som ikke strekker til, slik Canal+ hevder nå. Det blir også et spørsmål om vi skal ta dem på ordet eller ei, sier Andenæs.

- Så teknologien vinner over straffeloven?

- Vel, det er en del andre ting som også skjer. Blant annet en generelt større toleranse for ting som hittil har vært forbudt. Filmtilsynet har for eksempel åpnet opp for å slippe gjennom filmer som de ikke ville tillatt tidligere.