Stor nordisk forteller

Torgny Lindgren viser seg igjen som en av Nordens største fortellere.

Jorge Luis Borges uttrykte en gang sin forundring over at noen gidder skrive en roman på 500 sider, når man kan skrive 500 romaner på én side. Det synes å ligge en liknende tanke til grunn for Torgny Lindgrens siste samling tekster, for hver av de ti tekstene her har stoff og tanker i seg til å bli store romaner.

Borges kalte sine tekster «fiksjoner»; Lindgren har satt «figurer» som betegnelse. Noveller, tekster, fabler, figurer - hva man enn benevner dem, er de i sin frodige og fortettede form genuint lindgrenske. Eller kanskje skal betegnelsen gjelde for tekstenes rike ansamling av karakterer?

I alle tekstene er det det merkverdige og forunderlige ved tilværelsen som står i sentrum, som preger menneskenes liv og vilkår, gjennom et bredt utvalg fascinerende skjebner.

Det lindgrenske uttrykk

Kunstnere og spesielt malere går igjen som sentrale karakterer i flere av dem - Brokiga Blad er selv en av disse - og som store malere evner Lindgren med en enkel strek å antyde det komplekse og altomfattende i tilværelsen, og selv de enkleste fortellingene gjør han til tekster «om jorden, en sang om jordens glede og sorg, en fordringsløs og ydmyk antologi om tilværelsen på jorden». Her er ingen store gester eller støyende effekter i fortellingene. Her er ingenting i språket som forstyrrer. Lindgrens enkelhet og tekstenes tilsynelatende ubesværede karakter er forbilledlig. Oversetter Per Qvales grep om det lindgrenske uttrykk er som sedvanlig upåklagelig.

Imaginativ rikhet

Som Borges evner også Lindgren å løfte det ordinære over mot det fantastiske, gjennom plutselige og stillferdige vendinger, noe som etterlater leseren med en sitrende fryd over den imaginative rikheten i disse tekstene. Les dem sakte. Dvel ved dem. Les dem om igjen. For det er Lindgrens styrke - for delvis å parafrasere ham selv - å kunne frambringe det beskjedne, men utsøkte sammenstøtet mellom fortellingenes enkelhet, anskuelsenes dybde og språkets kraft, som skjenker leseren «inderlig og varig tilfredsstillelse».