Storberget mot politiet

Arne Johannessen krever at Storberget tar ansvar for å løse politikrisen.

«Jeg er lei av å høre maset fra politiet, det er det samme år etter år uansett hvor mye de får, det er på tide å sette pengene i arbeid og vise noen resultater.

Ut lending

«Jeg registrerer at Storbergets arroganse ikke har tatt skade av sykeoppholdet, han er i godt gammelt slag.

Roy«Arne Johannesen er rett og slett svaksynt i sin stilling som leder i PFF. Denne mannen går over lik for å fremstille alt og alle i politiet som fantastiske folk.

Mr. Ninja«Kjenner folk som jobber i politiet. De får enorme tillegg for å gjøre lite. Ta grep Storberget!

Ebony«De kan jo ikke bare å skifte jobb heller. Da går de jo glipp av en pensjonsalder på 57 år som er verdsatt til 3 millioner.

Rune«Hvis det ikke er noen krise i politiet, hvorfor bevilget de 460 sivile stillinger som strakstiltak da?

Øyvind«Politiet er fratatt muligheten til å kunne utføre sine pålagte oppgaver tilfredsstillende! Det var dette startet frustrasjonen, ikke Politiets Fellesforbund!

Roy«Regjeringen gjør helt rett i å ha en fast og prinsipiell linje. Forhandlinger skal skje når de skal skje – ikke når en interessegruppe finner det opportunt.

Bjørn Jarle Røberg-Larsen«Knut Storberget sa på en politikonferanse for en tid tilbake: «Jeg har et intenst kjærlighetsforhold til norsk politi!» Skjønner at han lever etter mottoet: Den man elsker, tukter man.

AA