Storbergets drøm om anarki

HOMOBRYLLUP: Justisminister Knut Storberget støtter kirkelig anarki. Hans voldsomme utfall mot biskop Kvarme i går kan ikke leses annerledes. Og det bør være pinlig for en mann som skal være opptatt av lov og orden.

Biskop Kvarme er modig. Han har aldri holdt hemmelig sitt syn i spørsmålet om homofilt samliv – og har våget å fronte dette. Hans argumentasjon er hva Bibelen sier, og selv om splittelsen er dyp i Den norske kirke, er det ingen tvil om at han har sterkt støtte internasjonalt. For eksempel støtter den katolske kirke hans syn på homofilt samliv – en kirke med en milliard medlemmer. Det samme gjelder for en halv milliard pinsekristne.

Biskopen er altså kirkens øverste leder i Oslo. I andre deler av samfunnet er vi ikke helt ukjente med at en leder overkjører underordnede – i hvert fall når disse handler stikk i strid med lover og regler. Kanskje til og med Storberget har opplevd å bli korrigert av statsministeren.

Likevel klarer ikke Storberget å vise et snev forståelse eller respekt for Kvarme. Biskopen har dessverre ikke et flertall av kirkens biskoper i ryggen, men han har et tydelig kirkemøtevedtak i denne saken. Foreløpig er det ikke mulig å foreta «vielser» av homofile i Den norske kirke. Dette visste også de som planla en slik seremoni Kampen kirke.

Justisministeren påstår at Kvarmes handlinger kan føre til hat mot homofile. Det presterer han å si til en biskop som blant annet har bygd gode relasjoner til homoikonet blomster-Finn.

Min vurdering er derimot at justisministerens angrep på Kvarme er at det kan føre til hat og mobbing mot kristne. Når ikke en gang en justisminister kan klare å vise toleranse overfor en biskop som arbeider for det han tror på og mener Kirken skal stå for, kan konsekvensene bli ubehagelige for dem som mener det ikke handler om fordommer å hevde at et homofilt samliv er noe helt annet enn et ekteskap mellom en mann og en kvinne.

Innad i Den norske kirke har det vært et slags mantra å gjenta og gjenta at vi må vise respekt for ulike syn i homofilispørsmålet. Det er verdt en del ettertanke at justisministeren forventer at en biskop skal endre sitt syn bare fordi regjeringen har vedtatt en ny lov – mot kirkens solide flertall.