TAR UTFORDRINGEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre understreker at Arbeiderpartiet fremmet over 40 konkrete klimaforslag i Stortinget så snart Paris-avtalen var inngått. Foto: Jørn H. Moen
TAR UTFORDRINGEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre understreker at Arbeiderpartiet fremmet over 40 konkrete klimaforslag i Stortinget så snart Paris-avtalen var inngått. Foto: Jørn H. MoenVis mer

Debatt: Valg 2017

Støre: - Jeg tar klimautfordringen

Arbeiderpartiet skal sørge for at Norge oppfyller Paris-forpliktelsen om 40 prosent utslippskutt innen 2030.

Meninger

Anders Bjartnes utfordrer Arbeiderpartiet og Høyre til å gjøre klima til en stor sak foran valget. Den utfordringen tar jeg gjerne.

Arbeiderpartiet har fire hovedsaker, og klima er selvfølgelig en av dem. H/Frp-regjeringen fant ikke plass til klima på listen over de åtte viktigste sakene. Da er det kanskje heller ikke overraskende at resultatene har uteblitt.

Arbeiderpartiet skal sørge for at Norge oppfyller Paris-forpliktelsen om 40 prosent utslippskutt innen 2030. Det er en stor oppgave som krever at hele samfunnet mobiliserer, men også en stor mulighet for Norge.

God kollektivtrafikk, smart byplanlegging og krav til offentlige innkjøp er bra for klima og gjør byene våre mer attraktive å bo i. Vi vil bygge ut kollektivtrafikken i storbyene og arbeide for en rask overgang til nullutslippskjøretøy.

Norsk industri, basert på ren kraft, kan bli verdensledende på klimateknologi. Da må myndighetene spille på lag med næringslivet. Derfor går Arbeiderpartiet til valg på å styrke Enova, sikre CO₂-kompensasjonsordningen og utvikle nye ordninger for pilotering og uttesting av ny teknologi.

Uten internasjonalt samarbeid lykkes vi ikke i klimakampen. Mens H/Frp-regjeringen vil kutte bevilgningene til regnskogsatsingen og fornybarinvesteringer i utviklingsland, vil Arbeiderpartiet bidra til klima- og miljøtiltak i utviklingslandene og ta et nytt stort initiativ for å redde verdenshavene.

Vi er positive til å nå klimamålene gjennom samarbeid med EU, og har stemt for å inngå en avtale med EU i Stortinget. Nå venter vi på at regjeringen skal legge fram et forslag slik at vi kan vurdere innholdet. Vi har imidlertid ikke tid til å vente med å kutte utslippene! Det er bare 13 år igjen til 2030!

Derfor fremmet Arbeiderparti over 40 konkrete klimaforslag i Stortinget så snart Paris-avtalen var inngått, og derfor har vi lagt fram et konkret utslippsbudsjett som viser hvordan vi skal kutte klimagassutslippene slik at vi når Paris-målet.

Klimaforskerne er klare på at Arbeiderpartiets klimabudsjett ville bidratt til større utslippskutt enn regjeringens, også etter budsjettforhandlingene med Venstre.

Høstens budsjettdebatt endte i en krangel om hvordan man beregner utslipp, istedenfor en debatt om klimatiltak. Derfor foreslo vi et teknisk beregningsutvalg for klima. Det trenger vi når vi skal forsikre oss om at utslippene går ned – år for år. Arbeiderpartiet har dessuten fått gjennomslag for å trekke oljefondet ut av kull, elektrifisering av Johan Sverdrup-feltet, mål om et karbonnøytralt Norge fra 2030 og innføring av en klimalov.

Petroleumssektoren er omfattet av det europeiske kvotesystemet der antall kvoter gradvis blir færre og dyrere. Bruken av fossile brensler vil gå ned, i takt med målene for kutt i utslipp og i takt med stadig rimeligere fornybare løsninger.

Det må selskapene ta hensyn til i sin planlegging, den økonomiske risikoen er økende.

Sist, men ikke minst, vil Arbeiderpartiet gjøre det lettere å ta klimavennlige valg i hverdagen. Det er viktig for et bedre nærmiljø. Og det bygger bro til den globale dugnaden vi må delta i for å redde kloden fra ødeleggende klimaendringer.

Norge skal lede an i den innsatsen.