DOBBELT SÅ MANGE: - I 2050 vil det være nærmere to milliarder mennesker i Afrika. Dersom mulighetene for utdanning, jobb og ei framtid ikke er til stede, risikerer vi en humanitær krise av enorme dimensjoner, skriver statssekretær Marit Berger Røsland i Utenriksdepartementet. Foto: Olav Heggø / Fotovisjon
DOBBELT SÅ MANGE: - I 2050 vil det være nærmere to milliarder mennesker i Afrika. Dersom mulighetene for utdanning, jobb og ei framtid ikke er til stede, risikerer vi en humanitær krise av enorme dimensjoner, skriver statssekretær Marit Berger Røsland i Utenriksdepartementet. Foto: Olav Heggø / FotovisjonVis mer

Debatt: Migrasjon

Store utfordringer krever store visjoner

Vi trenger et felles, internasjonalt løft som kan skape muligheter for en voksende befolkning.

Meninger

Dagbladet hevder på lederplass 24. august at norsk debatt om migrasjon preges av enkle løsninger og flyktige visjoner, og de har kritiske innvendinger til forslaget om en Marshall-plan for å forebygge økonomisk migrasjon til Europa.

Det er lett å være enige med Dagbladet i at problemstillingene vi skal løse er komplekse, og at vi selvsagt skal stille krav til hva pengene skal bli brukt til. Men i en situasjon med store utfordringer trenger vi også store visjoner.

Vi trenger et felles, internasjonalt løft som kan skape muligheter for en voksende befolkning. Det er over én milliard mennesker i Afrika i dag. I 2050 vil det være nærmere to milliarder. Dersom mulighetene for utdanning, jobb og ei framtid ikke er til stede risikerer vi en humanitær krise av enorme dimensjoner.

Dagbladet er skeptiske til at økonomisk vekst kan forebygge migrasjon. Det vi vet med sikkerhet er at økonomisk vekst reduserer fattigdom. Siden 1990 er den globale verdiskapingen mer enn doblet, og verdenshandelen har hatt en enda kraftigere vekst.

I samme tidsperiode er andelen ekstremt fattige redusert med to tredjedeler. Den økonomiske veksten i land som India og Kina har løftet millioner ut av fattigdom. Får vi ikke til den samme økonomiske utviklingen for mange av de fattigste områdene i Afrika, kan konsekvensene bli dramatiske.

En Marshall-plan må først og fremst sikre arbeidsplasser, investeringer og utdannelse. Så vet vi også at mange av verdens fattige lever i sårbare land og regioner. Dersom utviklingen går i gal retning i disse landene risikerer vi at konflikt og økende ekstremisme gir redusert framtidshåp. Verden har blitt mindre og vi må tenke nytt. Vi må bidra til framtidstro for barn og unge i samfunnene de vokser opp i.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.