REFORM-MINISTER.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skriver om hvorfor Høyre prioriterer reformer.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
REFORM-MINISTER. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skriver om hvorfor Høyre prioriterer reformer. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpixVis mer

Reformer:

Støres Arbeiderparti støtter ikke nødvendige og velferdssikrende reformer

Reformene må ikke reverseres.

Meninger

Det mest alvorlige fallet i olje- og gassprisene på 30 år har skapt utfordringer, men gjennom en ansvarlig økonomisk politikk, omstilling og modernisering av offentlig sektor er vi allerede over den verste kneika.

Det bekreftes av både nasjonale og internasjonale vurderinger av norsk økonomi. Vi kan nå se resultatene av regjeringens politikk: Veksten går opp, ledigheten går ned og det skapes flere jobber.

Reformene gjennomføres ikke for å forandre Norge, men fordi Norge er forandret. Jeg skulle ønske Arbeiderpartiet var en partner i det viktige reformarbeidet. Skal vi lykkes med å bevare og utvikle velferdssamfunnet må moderniseringen fortsette

Kommunereformen er nødvendig fordi vi trenger kommuner som også i årene som kommer kan sikre innbyggerne gode tjenester der de bor.

Kommuner med gode fagmiljøer som både gjør at elevene lærer mer, at de eldre opplever en omsorgstjeneste – men også gir kommunen mulighet til å bygge sterke sosiale sikkerhetsnett, så vi tar bedre vare på dem som faller utenfor.

Under Jonas Gahr Støres ledelse har Arbeiderpartiet blitt et parti som ikke lenger støtter nødvendige reformer som sikrer velferden. Tvert imot går Arbeiderpartiet til valg med løfte om å reversere. Skulle Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet og SV få flertall for en slik politikk vil resultatet bli redusert vekst i norsk økonomi og det vil igjen føre til økende ledighet. Dette ville neppe vært tilfellet under Jens Stoltenbergs tid.

Ikke minst er det bekymringsfullt når Arbeiderpartiet svikter industrien og arbeidsplassene i en tid hvor det er større behov for reformer enn på lenge. Norges fremste utfordring framover blir å skape nye og lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor.

Over tid er det særlig veksten i fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsutviklingen i Norge. Høy arbeidsinnsats og økende produktivitet er grunnlaget for høy verdiskaping.

Vi må rett og slett få mer ut av pengene som brukes i offentlig sektor. I motsetning til reverserings-Støre ønsker Høyre større oppmerksomhet om resultater og hva vi får igjen for pengene.

Produktivitetsvekst i offentlig sektor betyr at tjenestetilbudet kan forbedres uten store utgiftsøkninger. Det er alle tjent med.

Hva er egentlig Arbeiderpartiets alternativ? 15 milliarder kroner med økte skatter og tøffere vilkår for dem som ønsker å drive næringsvirksomhet i Norge. Dette er dårlig nytt for vekst og utvikling. Dette kan true oppgangen i norsk økonomi.

La det ikke være noen tvil – vi har alle muligheter i Norge: En høyt utdannet befolkning, store naturressurser, små forskjeller og en åpen økonomi som bidrar til effektiv produksjon og varebytte.

Høyre vil fortsette det viktige arbeidet for gode rammebetingelser for å skape flere jobber, med et enklere og mer vekstfremmende skattesystem, en moderne offentlig sektor, bedre veier og infrastruktur.

Det vil styrke næringslivets konkurransekraft. Konkurransedyktige bedrifter vil skape større verdier og trygge arbeidsplasser for framtida.