Støres dilemma

VÅR DIPLOMATISKE krise med USA og Israel etter SVs boikottkampanje er over, forhåpentligvis. Når det gjelder den norske regjeringens rolle som fredsmekler, er jeg derimot mer usikker på hvor vi står etter denne saken. Som lege og politiker har jeg ofte tenkt at fredsmekling i Midtøsten er som kirurgi uten bedøvelse. Det gjør fryktelig vondt. Legene må være ytterst forsiktige og tålmodige. Pasientene - Israel og Palestina - vil godta at Jonas Gahr Støre nærmer seg forsiktig med en diplomatisk skalpell. Men Israel skriker når Kristin Halvorsen kaster seg frem med en politisk kjøttøks - en boikott. Hva gjorde Stoltenberg-regjeringen for å berolige pasienten? Løsningen ble at finansministeren fikk lov å vifte videre med kjøttøksen utenfor operasjonssalen. Da må det mer til for å berolige pasienten. Utenriksministeren skrev derfor til sin israelske kollega at Israel hadde rett til å leve innenfor «forsvarbare grenser». Dette er et språk Israel forstår: dette er Israels eget språk, en argumentasjon om at Israel ikke bør gi palestinerne hele det okkuperte området, og som de har krav på etter folkeretten.

DERETTER betegnet utenriksministeren muren som Israel har bygget på okkupert land på Vestbredden som «sikkerhetsmuren». Det skjedde i Stortinget få dager senere. Igjen benyttet utenriksministeren israelsk ordbruk, som kan tolkes som et forsvar for muren som samarbeidsregjeringen tok avstand fra, og som Den internasjonale domstolen i Haag anser som et brudd på internasjonal rett. Hva betyr alt dette? Jo, det vi ser er brannslukking på høyt nivå. Arbeiderpartiet overkompenserer for SVs blundre for å redde Norges troverdighet i Midtøsten og i Washington. Prisen er diplomatiske markeringer overfor én av partene som går lenger enn det noen annen norsk regjering har gjort i nyere tid. Jan Petersen har rett i at han som utenriksminister ville blitt kraftig kritisert av venstresiden om han hadde benyttet slik ordbruk.Nå skal vi ikke overdrive effekten av Støres uttalelser på en fremtidig politisk løsning i Midtøstenkonflikten. Jeg ønsker ham oppriktig lykke til med fredsengasjementet. Men det er synd at koalisjonen som Jens Stoltenberg har satt sammen nå undergraver utenriksministerens mulighet for å gjøre jobben.