Ved å påstå at man ved å følge islam til punkt og prikke vil måtte foreskrive dødsdom over meg, preker Storhaug Mulla Krekars islamtolkning
Ved å påstå at man ved å følge islam til punkt og prikke vil måtte foreskrive dødsdom over meg, preker Storhaug Mulla Krekars islamtolkningVis mer

Storhaug preker mulla Krekars islamtolkning

Det er ingen tjent med

Meninger

Hege Storhaug beskylder meg for uredelighet, og mener jeg angriper Einar Gelius for noe han ikke har sagt (23. mars).

Jeg skrev at Gelius lister opp steining for utroskap og dødsstraff for homofili som eksempler på straffelover i Koranen (19. mars). Storhaug hevder at Gelius aldri skrev dette, og viser så til hadith-litteraturen, som hun mener foreskriver slike straffer. For drevne islameksperter som Storhaug, som brenner for et ønske om å presentere det «sanne» islam, er det muligens lett å forstå at Gelius må ha ment hadith-litteraturen, og ikke Koranen. Men for den vanlige leser, kommer dette ikke tydelig fram. For hva er det Gelius skriver her: «Ett slikt spørsmål er forholdet til Sharia, islamsk lov, som har sitt utspring i Koranen. … Mellom de ulike lovskolene og retningene i islam, er det stor samstemmighet i spørsmål om steining ved utroskap, dødsstraff for homofili…».

For de aller fleste som leser dette, vil det virke som at Gelius her mener at disse lovene har sitt utspring i Koranen. Derfor svarte jeg slik jeg gjorde, ettersom jeg oppfattet dette som et uredelig forsøk fra Gelius’ side på å sverte Koranen. Denne tendensen med å skape forvirring om hva som faktisk står i Koranen, er ikke ny. Storhaug bruker ofte dette grepet selv. Storhaug burde også vite at Koranen har forrang over hadith-litteraturen, og at Profeten Muhammad har sagt at hadith-utsagn tilskrevet ham som strider med Koranen må forkastes som fabrikkerte.

At Storhaug til stadighet påpeker at jeg er ahmadiyyamuslim, opplever jeg som umodent og ganske uredelig. Hun skriver at jeg forsvarer mine fiender, altså andre muslimer. Men disse andre muslimene er ikke mine fiender. Og ved å påstå at man ved å følge islam til punkt og prikke vil måtte foreskrive dødsdom over meg, preker Storhaug Mulla Krekars islamtolkning. Det er ingen tjent med.