Større valgfrihet!

VILLE DU LATT meg bestemme hvilken skole ungene dine skal gå på? Jeg synes selvsagt at jeg selv er en strålende politiker. Selv om jeg er uenig med henne om svært mye, synes jeg også Kristin Halvorsen er en politiker som fortjener respekt. Men det kan da ikke være riktig at det skal være jeg, Halvorsen og andre politikere som bestemmer hvilken skole ungene dine skal gå på - og hvilke skoler de ikke får gå på? I Førde ønsket foreldrene til to førsteklassinger at barna skulle begynne på Sunde skole i sentrum og ikke Holsen hvor de bor. Sosialistisk Venstreparti og det røde flertallet sa nei, selv om det var ledige plasser på den skolen foreldrene ønsket. Sosialistene var redde for at flere foreldre ville komme på den kjetterske tanke at de også ville velge selv. Det var viktigere for Sosialistisk Venstreparti å beholde kontrollen enn å la folk få valgfrihet og et godt tilbud.

FORELDRENE VAR KLARE i sin dom. Til avisen Firda sa de: «Politikerne påfører oss store praktiske problemer i årevis fremover, og de overprøver synet vårt på hva som er beste skolen og oppveksten for våre barn.» Ja, sosialistiske politikere vil overprøve foreldrene. Høyre mener det er foreldrene som skal bestemme. I grunnskolen skal selvsagt alle ha rett til å gå på nærskolen. Men hvorfor vil Sosialistisk Venstreparti nekte barna å gå på en annen skole når det er ledig plass - enten det er en skole som har en litt annen pedagogisk profil, som ligger nærmere foreldrenes arbeidsplass eller besteforeldrenes hjem, eller hvor barna har venner? Og hvorfor vil Sosialistisk Venstreparti gi 16-åringer stemmerett, men nekte dem å velge videregående skole?

HVEM SOM HELST av oss kan bli syke i morgen og få bruk for hjelp i hjemmet. Da må vi selv få velge hvem vi skal åpne døren for og hva som skal gjøres. Selvsagt skal ressurstilgangen i omsorgen være god, selvsagt vil vi alle jobbe for bedre tjenester og nok sykehjemsplasser. Men det kan aldri bli en grunn til å nekte folk å ha makt i eget hjem. Kristin Halvorsen kan jo spørre seg om hun selv, hvis hun gudforby skulle bli syk i morgen, ville ha funnet seg i at hun aldri visste hvem som kom, når de kom, om de kom, hvor lenge de skulle bli, hva hun hadde krav på og hvilken uavhengig instans hun kunne klage til hvis hun var misfornøyd? Jeg tror ikke du ville ha funnet deg i det ett sekund, Kristin! Du er et ressurssterkt menneske og ville forlangt å få bestemme selv. Hvorfor vil du da nekte andre å ha makt i eget hjem? Og hvorfor nekter du gamle mennesker å velge sykehjem selv?

HØYRE VIL utvide valgfriheten i hverdagen. Vi vil at butikkene kan selge vin. Mot SVs stemmer har vi allerede fjernet de rigide åpningstidsreglene, så folk kan handle når det passer. Kristin Halvorsen nøyde seg ikke med å stemme mot friere åpningstider. Sosialistisk Venstreparti har programfestet å stramme inn, slik at hverdagen blir vanskeligere. Forstå det den som kan.