Storslått utgivelse

Et unikt kildeskrift gjøres tilgjengelig i et gedigent bokverk.

BOK: Denne boka har kanskje det flotteste omslaget som er laget på lang tid. Det er en tegning som ble laget under Christians VIs reise i Norge i 1733 og viser avreisen fra Moss til Christiania.

Verst tenkelig

Omslaget er vakkert, men innholdet er det verst tenkelige - 1743 var et katastrofeår i Norges moderne historie.

Sammen med de to foregående åra utgjorde 1743 demografiske uår, det vil si at antall dødsfall var høyere enn antall fødte, slik at folkemengden sank.

Det Danske Kanselli stilte nettopp i april 1743 hele 43 spørsmål som skulle besvares for hvert eneste embetsdistrikt.

Dette første bindet inneholder blant annet svarene fra amtmannen i Akershus stiftamt, som dekket hele Østlandet.

Svarene fra alle distrikter vil utgjøre seks bind.

Verket er en forgjenger for Jens Krafts topografisk statistiske beskrivelse av Norge, som kom ut fra 1820 til 1835, og sammen vil de vitne om utviklingen i de forskjellige delene av landet fra 1743 til like etter 1814.

Forståelig

Jon Herstad og Kristin M. Røgeberg ved Riksarkivet har skrevet hver sin innledning som letter lesningen og øker forståelsen.