Stort tenkt om små ting

Sjeldent skarpsindig og underholdende bok om historiens sakte gang.

BOK: Det er fortellinger folk vil ha, det vet alle som har blitt eksponert for Dinamo-Jensen -   eller som har hørt forlagsfolk gi oppskriften på hvordan tørt sakprosastoff kan bli bestselgermateriale.

Men det finnes en ørliten innvending, som kanskje burde få lufte seg litt oftere: de store fortellingene lyver. De velger ut, forvrenger, og gir inntrykk av at historien består av behagelig kontinuitet og den rene og skjære nødvendighet.

Hva er alternativet? Hvordan blottlegger man de brudd og tilfeldigheter som så ofte blir borte under den store fortellingens heldekkende drakt?

I de seinere år har teoribevisste historikere blant annet vendt seg til «mikrohistorien» -   som i ferske studier av brystenes, buktalens eller bananens historie. Moro kan slikt, som man kanskje forstår, også være.

Taktomslag

For den svenske historikeren Peter Englund handler oppmerksomheten om «den lille historien» likevel ikke først og fremst om å skrive den store historien i fillebiter. Eller om historiens rykk og napp. «Av den store historiens skrik og støy er det ikke stort annet tilbake enn minnet om et minne, men den lille historien beveger seg i en helt annen takt og med helt andre siktemål,» hevder han.

Det handler om de største selvfølgeligheter.

Englund tar blant annet for seg stillhetens, skrujernets, brillenes, bindersens, tannbørstens og utstillingsvinduets historie.

Briller og innsikt

Englunds selvvalgte nærsynthet fører sjelden til famling. Og sansen for den pregnante detalj kombineres med evne til tankesprang.

Eksempelvis påpeker tittelessayet at «Stillhet finnes ikke, og den har en lang historie». Slik hjelper Englund oss til å forstå at det ikke er stillheten støyen stjeler fra oss, men de små lydene. Og brillenes historie knytter han til selve modernitetens framvekst, til en økt tro på egen observasjon og fornuft, samt til interessen for det spektakulære så vel som det overflatiske.

Dessuten krydres boka med sterke fakta -   som at bare hver tiende binders noen gang vil komme i kontakt med papir, eller at England produserte 1,4 millioner skruer i år 1800, mot én milliard seksti år seinere.

«Stillhetens historie» er blitt et lovkvad til guden for de små, hverdagslige ting.

Konsumhelvete

På ett tidspunkt klemmer Englund til mot «den reklamedrevne, motebesatte, begjærskapende, nytelsesapplauderende, individsentrerte, kommersfikserte sivilisasjon» vi lever i. Og særlig blir dette overordnede anliggendet utviklet i essayene om kroppens, utstillingsvinduets, McDonald's' og finansboblenes historie.

Englund påpeker at selve grunnsteinen i det kapitalistiske konsumsamfunnet består av en mangel: en sviktende evne til å skille mellom begjær og behov. Vi synes alle å ha blitt små franchiser av McKonsum.

Løp og kjøp

Hadde det ikke vært for hovedbudskapet om konsumerismen, ville jeg for en gangs skyld, uten et snev av ambivalens, sagt løp og kjøp. Det er storhet over Englunds beretninger om de små ting.

Skulle jeg innvende noe, måtte det være at den lille historien, paradoksalt nok, kan kreve å ta den store fortellingen i bruk for virkelig å utfordre den. Jeg savner litt av det antropologen Clifford Geertz har kalt «tjukk beskrivelse». Om fokuset er smått, behøver ikke omfanget å være det.

Egen klasse

Men først og fremst er dette formidlende historieskriving av en klasse vi sjelden opplever her til lands. Englund viser at historien er til stede overalt, også i det vi tar aldeles for gitt.

Vær dermed advart! Leser du «Stillhetens historie», vil du ha enda vanskeligere for å følge oppfordringene om å leve i øyeblikket.

POPULÆR: Den svenske historikeren Peter Englund har gjort seg kjent som en populariseringens mester.
TANNBØRSTEN: Hvem tenker egentlig på hvilken fortid den har? Peter Englund er en av de få.