Stortinget for barna

Lettfattelig og spennende barnebok om stortingets historie.

Marit Lande har gjort det til en spesialdistanse å formidle kunst og arkitektur for barn. Og hun gjør det godt. Hun har fortalt historien om Slottet, sammen med illustratøren Bo Gaustad, og gjort barn kjent med både Edvard Munch og Nikolai Astrup.

Den siste boka, der hun igjen samarbeider med Gaustad, handler om Stortinget.

I boka om Slottet ble vi kjent med Marie og hennes kunnskapsrike og prateglade morfar. Iblant går bare de to på by'n, «morfardagen» for Marie, «ekskursjon» i morfars språk.

I dag står Stortinget for tur, en bygning de fleste har sett, enten på bilder eller ved Oslo-besøk, men som de færreste tross alt har vært inne i.

Morfar begynner naturligvis med løvene foran bygningen, tegnet av billedhoggeren Christopher Borch, men hogd ut av straffanger på Akershus. Den ene, Sivert med ukjent etternavn, satt inne for tjuveri, men ble selv billedhogger da han slapp ut. Den andre, Gudbrand Mørstad, sonet straff for mord. Da han ble løslatt, stakk han til Amerika. Løvene var forresten byens første skulpturer i friluft.

Morfar forteller om arkitekten, svensken Emil Victor Langlet (tegnet også det vakre Drammen Teater), som til slutt fikk oppdraget å skape bygningen. Da hadde det, som vanlig i Norge, vært mye krangel og bråk.

Gjennom lettfattelig tekst og Gaustads gjenkjennelige, fine illustrasjoner, får vi Stortingets historie, både arkitektonisk, kunstnerisk og politisk.

Det er spennende å være med Marie og morfar på tur. Kunsthistoriker Marit Lande bidrar til å fylle kunnskapshull, både hos voksne og barn. Hvor går veien på neste «morfardag»?