Stortinget sletter NSBs milliardgjeld

Stortinget vedtok torsdag kveld at NSB får slettet sin gjeld på over to milliarder kroner til staten.

Samtidig får NSB 228 millioner kroner i frisk kapital til å styrke lokaltrafikken på Østlandet og i Stavanger-området.

Arbeiderpartiets jernbanepolitiske talsmann, Sverre Myrli, sier til NRK at fjoråret var et forferdelig år for NSB med nedgang både i person og godstrafikken. Det er derfor nødvendig å legge forholdene til rette for at NSB skal komme på offensiven igjen.

NTB