VIL LEIE FENGSELSPLASSER:  Justisminister Anders Anundsen inngikk tidligere i vår en avtale om leie av fengselsplasser i Nederland.  Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
VIL LEIE FENGSELSPLASSER: Justisminister Anders Anundsen inngikk tidligere i vår en avtale om leie av fengselsplasser i Nederland. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Stortinget vil bryte Grunnloven

Dersom Stortinget vedtar at vi kan sende fanger til soning i Nederland, vedtar de dermed også at Norge rimelig snart vil drive med systematiske Grunnlovsbrudd.

Meninger

På grunn av kapasitetsutfordringer i Kriminalomsorgen, inngikk justisminister Anders Anundsen tidligere i vår en avtale om leie av fengselsplasser i Nederland. Avtalen ble inngått uten å ha lest høringssvarene fra sivilt samfunn og uten å ha fått flertall i Stortinget. Dette er kritikkverdig, men dessverre ikke helt uventa fra den «utålmodige» statsråden.

Nå er Stortinget i ferd med å stemme for en lovendring som kan sikre at Anundsens avtale blir satt ut i live. Dette er kritikkverdig, og faktisk ganske uventa. Jeg hadde trodd at dette var et forslag som ville avvises av våre folkevalgte av flere grunner. Det er en grov feilprioritering av ressurser som vil føre til dårligere rehabilitering, herunder at fangen mister kontakt med familie og venner. Fangenes hverdag blir vanskeligere grunnet de åpenbare språkproblemene med de nederlandske ansatte, helsetilbudet vil ikke være likeverdig den norske kommunehelsetjenesten.

Den mest åpenbare årsaken til min godtroenhet var imidlertid grunnlovsstriden som forslaget medfører.

Det fremgår av Grunnloven § 106 at norske statsborgere ikke kan nektes adgang til riket. Det sentrale i bestemmelsen er at norske borgere skal ha en ubegrenset adgang til norsk territorium. Ethvert inngrep i denne retten vil være et brudd med Grunnloven, også dersom inngrepet er tidsbegrenset. Hvis en norsk statsborger får et vedtak om tvangsoverføring, vil vedkommende ikke kunne oppholde seg i Norge på lovlig vis og i praksis være utvist. Det er irrelevant hva slags begrunnelse som ligger bak vedtaket, og om vedkommende kan komme tilbake til Norge på et senere tidspunkt.

Dersom Stortinget vedtar at vi kan sende fanger til soning i Nederland, vedtar de dermed også at Norge rimelig snart vil drive med systematiske Grunnlovsbrudd.

Mandag 8. juni skal Stortinget stemme. Jeg håper et flertall av våre folkevalgte tar til fornuft og stemmer nei til et lite gjennomtenkt og - ikke minst - grunnlovsstridig forslag.