Stortingsvervet vernes

STORTINGET: Dagbladet skrev i går på lederplass at Stortingets presidentskap har forsømt seg som forsvarer av Stortingets verdighet og plass i det norske demokratiet fordi stortingsrepresentant Børge Brende har fått permisjon fra sitt verv som folkevalgt for å bli direktør i World Economic Forum. I følge Dagbladet er praksis for slike permisjoner begrenset «til representanter som er blitt utnevnt til ambassadører for Norge eller til stillinger i FN».

Presidentskapet har imidlertid ikke tenkt seg å bli så løssluppen som Dagbladet legger opp til. Stortinget etablerte en presedens for permisjon til internasjonale stillinger som vurderes å være i nasjonal interesse da stortingsrepresentanten Paul Thyness ble ansatt som assisterende administrator i FNs utviklingsprogram, UNDP i 1980. Det er i dag, 27 år etter, vanskelig å se at den stillingen som Børge Brende har fått er av mindre nasjonal interesse. Organisasjonen samarbeider med en rekke store internasjonale organisasjoner og land om blant annet globale klima- og helsespørsmål.

Tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan sa i sin Millenniumstale at det var avgjørende for FN å danne et partnerskap med det private næringsliv for å samarbeide om problemstillinger som helt åpenbart ikke kunne løses av FN og stater alene. Det er trolig også derfor at både Kofi Annan og Tony Blair i dag sitter i styret for World Economic Forum.

Det er lite trolig at slike utnevnelser vil bli et problem for Stortinget, for det skjer dessverre ikke hvert tiår at en stortingsrepresentant får tilbud om en betydelig internasjonal stilling, og Norge har ikke for mange slike stillinger.

Derimot er den økende grad av utnevnelser i statsråd av stortingsrepresentanter til statssekretærstillinger i regjeringskontorene en utfordring for Stortinget. Regjeringen skal ikke blande seg inn i Stortingets sammensetning, men gjør nettopp dette gjennom slike utnevnelser. Derfor vil presidentskapet nå se nærmere på om det trengs et mer konkret regelverk for permisjoner fra stortingsvervet.