Storverk om norsk jazz

«Norwegian Jazz Discography 1905- 1998» heter en 400 siders bok som Norsk Jazzarkiv utgir i disse dager med støtte fra Norsk Kulturfond, Gramo og Norsk Kassettavgiftsfond. Boka aspirerer neppe til stabelsalg og bestselgerstatus, men bak den nøkterne tittelen skjuler det seg et vell av informasjon om norsk jazz tvers gjennom hele hundreåret, med perspektiver ut over det rent registrerende/katalogiserende.

  • Bak storverket - for et storverk er det - står Johs Bergh. Gjennom mange tiår har han vært en sentral størrelse i norsk jazzliv, som journalist, radiomedarbeider og drivkraft i jazzorganisasjonene. Siden 1996 har han vært statsstipendiat og jazzforsker på heltid, men diskografien er resultat av mer enn 40 års arbeid, alltid drevet fram av en entusiasme og grundighet som ikke bare har gjort Bergh til medforfatter av flere bøker om norsk jazz, men til det nærmeste vi kommer et norsk jazzorakel i dag.
  • «Norwegian Jazz Discography 1905- 1998» inneholder i korthet detaljerte opplysninger om ca 1400 plater der norske musikere medvirker. I det alfabetiske musikerregisteret finnes ca 4000 navn, mange av dem utenlandske, og når selveste Charlie Parker figurerer i en norsk jazzdiskografi, er det fordi Rowland Greenberg medvirket på en innspilling sammen med den amerikanske legenden i Hälsingborg 24. november 1950. I det hele tatt forteller diskografien mye om hvor internasjonal norsk jazz har vært gjennom musikersamarbeid på tvers av landegrensene, først og fremst svenskegrensa i etterkrigstida og gjennom det tyske plateselskapet ECM siden 1971, og den viser også at den avdøde trommeslageren Egil «Bop» Johansen sannsynligvis har norgesrekorden når det gjelder antall medvirkninger på plateinnspillinger.
  • Internasjonale jazztidsskrifter, bokutgivelser, Internettet og personlige kontakter har vært Berghs hovedkilder i det omfattende innsamlingsarbeidet som ligger bak diskografien. Nå er det bevilget penger til et samarbeid med Nasjonalbiblioteket, som forhåpentligvis kan legge ut en sofistikert og fortløpende oppdatert versjon av diskografien på Internettet i løpet av neste år. Ikke minst det siste er viktig, for med dagens utgivelsestakt øker antallet jazz-CD-er fortere enn selv Johs Bergh kan katalogisere dem på gutenbergsk vis.