Støtter nyordning

I Stortingets spørretime i går ga kulturminister Anne Enger Lahnstein sin tilslutning til den nye støtteordningen for fri scenekunst.

På spørsmål fra Telemark-representanten Bent Hegna (Ap) om ikke omleggingen til ren prosjektstøtte ødelegger muligheten for kontinuitet og forutsigbarhet, svarte Lahnstein at nyordningen åpner for prosjektstøtte over fire år, og derved ikke ødelegger for kontinuiteten.

«En sementering av ordningen slik at utvalgte grupper får fast støtte, vil ødelegge hele støtteordningen for fri scenekunst,» understrekte kulturministeren.

Hun varslet likevel at hun vil følge ordningen, og i samråd med Kulturrådet vurdere justeringer underveis. Lahnstein uttrykte dessuten sin store tiltro til Kulturrådets faglige kompetanse.