Støtter opprør mot drittsekk-tv

Lærerforbundets leder Anders Folkestad, støtter nå Bergens-rektorenes opprop. Det samme gjør Lærerlagets leder Helga Hjetland. Til sammen har de nesten 130.000 lærere i sine organisasjoner.

Fjerner sterke «Cæsar»-scener

Her startet aksjonen

For5bundslederne vil ikke ha denne type programmer på TV i beste barne-sendetid.

- Jeg mener vi kan godt stille oss bak dette som forbund. Vi har ikke diskutert dette i organisasjonen, men for min egen del mener jeg det ville være på sin plass å støtte noe slikt, sier Folkestad.

Hans kollega i Norsk Lærerlag, Helga Hjetland, har heller ingen problemer med å gi sin personlige støtte til et slikt initiativ - men uten å kunne love Lærerlages støtte.

- Vi har ikke debattert dette offisielt, men det snakkes veldig mye om dette i uformelle fora. På lærerrom, blant skoleledere og i organisasjonen, sier hun.

Uheldige signaler

Det er mange grunner til at lærerne engasjerer seg så sterkt i dette.

- Disse programmene gir uheldige og tvetydige signaler til samfunnet. Signaler vi lærere er ansatt for å motarbeide. Vi jobber for å skape verdier som toleranse og likestilling, og her signaliseres det motsatte. Disse programmene heltedyrkes av elever som ikke helt forstår hva det handler om, sier Hjetland.

Hun forteller om elever som allerede før de begynner på skolen har utviklet et forhold til rollefigurene i Hotel Cæsar. Det hele flyttes ut i skolegården, der de leker TV med rollefigurenes navn.

- Dette gjelder 5-6 åringer som ikke er i stand til å vurdere hva som er realitet og hva som er ren diktning. Da bør vi reagere, sier hun.

Uærlighet varer lengst...

Men det er ikke bare Hotel Cæsar de reagerer mot. Programmer som «Baren», «Robinson», «Villa Medusa» og nå snart «Big Brother» er heller ikke blant programmene lærerne mener barn bør se.

- Jeg har ikke fulgt med på noen av dem, men har reagert på det jeg har fått med meg gjennom media. Det hele er basert på konkurranseaspektet. Det er falske mennesker med lure triks som vinner fram, ikke ærlighet. Og det er ikke det vi vil lære ungene, sier hun.

Verken Folkestad eller Hjetland ønsker å moralisere over programmene. Hva eldre ungdom og voksne ønsker å se på, må de selv få velge. Men flytt helst programmene bort fra barnevennlig sendetid.

- Når TV 2 ikke vil bytte sendetid for Hotel Cæsar, er det i og for seg en illustrasjon på at det er de kommersielle kreftene som rår. Derfor trenger vi kraftige, folkelige opprør som dette. Og jeg mener skolen har en plikt til å representere en motkultur, sier Folkestad.

Vis ansvar

Også barneombud Trond Waage oppfordrer TV-kanalene til å tenke seg om.

- Det handler ikke om å sensurere noe, det handler om å vise ansvar, sier Waage. I fjor høst deltok han i en debatt med TV 3-sjefene som var ansvarlige for programmet «Baren». I vår starter en ny runde av TV 3-serien, og da har kanalen lovet å vurdere sendetidene. Tidligere startet de klokka 19.

- 13-14 åringer ser på rølpete russefeirings-tv i en sendetid der slike programmer ikke har noe å gjøre. Jeg skjønner heller ikke at sponsorene vil være med, sier Waage.

Han håper imidlertid vi slipper å få et offentlig regelverk for sendetider for slike programmer.

- Få heller til et samarbeid om dette mellom kanalene, en slags Vær Varsom-plakat. De respekterer barns sendetid vil komme til å få et konkurransefortrinn, mener Waage.

STØTTE: Lærerlagets leder Helga Hjetland og Lærerforbundets leder Anders Folkestad stiller seg bak opprøret mot drittsekk-tv.