Straff som virker

Knut Storbergets nye kriminalreform har gode intensjoner, men det er grunn til å tvile på flere av alternativene som foreslås.

Thomas Mathiesen,

jussprofessor, i et debattinnlegg i Dagbladet

«Storberget er i hvert fall en som seriøst forsøker å snu på flisa. Men han har altfor stor tillit til barnevernstjenesten som straffemyndighet. Dessuten har han altfor stor tillit til evnen til å utøve skjønn. Det med skjønn inviterer nemlig til maktmisbruk og byråkrati. Disse skjønnsutøverne trenger grenser i stedet for spillerom.

Fiddler on the Roof

«Jeg biter meg merke i at den kriminelles «rettigheter» vektlegges her i sju lange og sju breie; alt dette mens den kriminelles plikter forbigås gallant i stillhet.

Gulelars«Hvorfor stoles det så mye på mennesker som jobber i fengselsvesenet, psykiatrien eller barnevernet? Her er det i praksis ingen klagemulighet eller kontroll av maktbruken, men personer i disse jobbene har likevel samme tilgang til maktbruk som politiet.

Menneskerettighetssvin«Svært mange av innsatte i fengsel er rusmisbrukere, og har begrensede valgmuligheter. Det første narkotika gjør er å ødelegge den frie vilje. Storberget gjør en god jobb, han får til mye. Det trengs mange reformer i et gammelt og lite moderne fengselssystem.

Ole