Straffeloven og Dagbladet

DET ER FEIL

når Dagbladet i lederen 4.7. hevder at regjeringen foreslår å innføre 30 års straff for alvorlige terrorhandlinger.

For å legge til rette for debatt holder regjeringen det åpent om så streng straff bør kunne brukes for å få frem den økte straffverdigheten ved alvorlige terrorhandlinger, slik vi så eksempel på i Madrid.

Slike alvorlige terrorhandlinger har i resultat klare likhetstrekk med de forbrytelser som hører under den internasjonale straffedomstolen.

Spørsmålet vil bli sendt på høring og drøftet som ledd i departementets videre arbeid med straffelovens spesielle del.