Straffelovens § 204

En million kan se porno på tv

«Den som utgir, selger eller på annen måte søker å utbre pornografi, innfører pornografi med sikte på utbredelse, overlater pornografi til personer under 18 år, produserer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag gjør seg kjent med barnepornografi, holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling med pornografisk innhold, eller forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produserer slike fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet, straffes med bøter eller med fengsel inntil 2 år.»