Strålende om Buddha

BOK: Med sin Mime-serie er Tor Åge Bringsværd nå kommet til buddhistisk fortellerstoff. Han har valgt ut fem historier om Buddhas liv i ulike dyreskikkelser.

Dermed går han rett på et religiøst hovedmotiv: loven om gjenfødelse. I kroppen til apekongen, papegøyen, hjorten, elefanten og løven viser Buddha sin renhet og offervilje for andre. En enkel rammehistorie, tiggermunken som forteller for den lille ansamlingen på landsbytorget i India, binder det hele sammen. Utvalget er en fin døråpner til den enorme tradisjonen Bringsværd har hatt å øse av, og det er blitt en godt komponert samling.

Bringsværd gjenforteller trygt og sikkert, uten å sette noe personlig preg på teksten. Det er i og for seg heller ikke nødvendig, fordi dette er stoff som når sitt publikum. En ting er det spennende med Buddha-skikkelsen i seg selv, en annen ting er barns forkjærlighet for fortellinger om dyr med menneskelige egenskaper.

De kortfattede faktaopplysningene bakerst er fin supplering for liten og stor. Når boka har så sterk appell, skyldes det likevel at Stella Easts bilder gir et kjempeløft til teksten. Stilen hennes passer til klassisk stoff, et tidløst vakkert uttrykk i figurtegning og fargevalg. Komposisjonene kan likevel være dramatiske, fulle av et eget liv og dyrenes tilstedeværelse. I dyreansiktene lar hun trekk av Buddha gå igjen, milde kloke øyne som trekker barneblikket til seg. Litt sjenerende er det at hun gjerne signerer veldig tydelig nede i høyre billedkant.