Strander Schwitters?

ISHØJ (Dagbladet): «En norsk stiftelse kan være et mottrekk for å redde den unike samlingen av Kurt Scwitters' arbeider,» skrev kunstnerens sønnesønn - Bengt Schwitters - i en kronikk her i avisa i fjor. Det synes nå som om samtalene med norske myndigheter om et arveoppgjør for å muliggjøre stiftelsen er gått i stå, og dermed er utsiktene for å holde samlingen intakt i det blå.

  • Man slutter snart å forundre seg over den norske stats manglende kulturpolitiske handlekraft, og neglisjeringen av kunstlivet står som ei lang, stygg ripe i lakken til enhver regjering opp gjennom det meste av dette hundreåret. En tør nesten ikke tenke på hva staten stilltiende lot forsvinne ut av landet da Gauguins hovedverk «Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Hvor går vi?» havnet i Boston, uten at noen reflekterte over spørsmålene i tittelen. Eller seindrektigheten ved salget av Moltzau-samlingen, som ble grunnstammen i James Stirlings moderne museum for Stuttgart.
  • Mens langt fattigere Finland - i tillegg til nettopp å bygge et nytt museum signert Steven Holl til over 300 millioner - bruker en tiendedel av dette imponerende beløpet til å berge en finsk privatsamling av internasjonal samtidskunst for offentligheten, ser ikke Olje-Norge seg råd til å by en langt mindre sum på Munchs mesterlige Ibsen-portrett i neste ukes London-auksjon. Det er da også karakteristisk at man må reise ut av landet - til Danmarks foreløpig nyeste kunstneriske flaggskip Arken utenfor København - for å se hva som glipper dersom prosjektet om Schwitters-stiftelsen havarerer.
  • «DADA - et kunstopprør» heter Arkens presentasjon, og er tilrettelagt av Sprengelmuseet i Hannover - som for øvrig har adressen Kurt Schwitters-Platz i kunstnerens fødeby. Utstillingen omfatter avdøde Ernst Schwitters' samling, og den rommer ikke bare farens verdenskjente bilder, men også verker av en rad samtidige kolleger. I tillegg til et utmerket utvalg fra alle faser - også fra den «entartete» kunstnerens eksiltid i Norge - har Arken fått låne Hannovers fine rekonstruksjon av det første fabelaktige Merzbau. Kollegene spenner over en vid skala fra DADA-vennen Hans Arp til Max Ernst, Paul Klee, Fernand Léger, Joan Mirs og Joaquin Torrés-Garcma.
  • Det meste av utstillingen er ment å inngå i den framtidige stiftelsen, som vil gi mulighet til å spre kjennskapet til Schwitters' kunst i inn- og utland. Arvingenes ønske om en stiftelse står fortsatt ved lag, men det er å frykte at norske myndigheter også kan bringe dette prosjektet i ulage.