Streiker for lønn og rett

Ingress

Meninger

Mandag morgen går 2621 medlemmer av Fellesforbundet ved en rekke av landets større hoteller ut i streik. Mens uravstemningen over det Fellesforbundet hadde oppnådd i fire overenskomstområder endte med klart ja-flertall, sa de hotell- og restaurantansatte nei. Det er slett ikke merkelig. De ansatte i denne sektoren er blant de lavest lønte av de lavest lønte. Dessuten mangler de lokal forhandlingsrett. De må ta til takke med det som blir oppnådd i det sentrale oppgjøret. Selv om oppgjøret var i tråd med rammen fra frontfaget på 3,3 prosent, er det innenfor denne rammen en anslått lønnsglidning som i praksis forutsetter lokal forhandlingsrett.

Et av kravene denne gangen var å få lokal forhandlingsrett, noe NHO Reiseliv ikke imøtekom på en tilfredsstillende måte. Det bør NHO gjøre. Lokale forhandlinger tar alltid utgangspunkt i bedriftens økonomi. Går bedriften godt, vil de ansatte gjennom lokale forhandlinger kunne få del i god inntjening. Går den dårlig, vil det alltid være forståelse fra de tillitsvalgte for det. Da kan lokale forhandlinger brukes til å forbedre avtalen på andre områder enn det rent økonomiske. Dessuten er det ikke adgang til å ta i bruk konflikt ved lokale forhandlinger. Arbeidsgiversidens ønske om å ha kontroll på lønnsutviklingen vil være godt ivaretatt, enten avtaleretten er slik eller slik.

Streikeuttaket skjer ved de store hotellene i de største byene samme uke som folket forbereder seg på 17. mai-feiring. Det er ved disse hotellene organisasjonsprosenten blant de ansatte er høyest. Derfor er det også der det ut fra et arbeidstakersynspunkt er lettest å gjennomføre en streik. I restaurantnæringen er det langt flere useriøse bedrifter og organisasjonsprosenten lavere. Utallige reportasjer har illustrert hvordan sosial dumping og til dels kriminelle tilstander i visse deler av arbeidslivet truer norske seriøse bedrifter. Også av den grunn er det å håpe at arbeidsgiversiden kommer arbeidstakerne i møte. LO og NHO har inngått en samarbeidsavtale for å bekjempe sosial dumping og arbeidskriminalitet. I hotellene som nå rammes av streik er imidlertid forholdene ryddige. Ikke desto mindre er de en del av samme tjenestenæring som de useriøse bedriftene.

Den forestående streiken er klassisk i den forstand at den rammer arbeidsgiver og ikke publikum i stor grad. Den er lovlig siden den kommer etter en uravstemning. Og den bør kunne løses enkelt. Trolig vil eierne av de enkelte hoteller ha løst problemet før 17. mai.