Streiker for lønn og rett

Ingress

Meninger

Mandag morgen går 2621 medlemmer av Fellesforbundet ved en rekke av landets større hoteller ut i streik. Mens uravstemningen over det Fellesforbundet hadde oppnådd i fire overenskomstområder endte med klart ja-flertall, sa de hotell- og restaurantansatte nei. Det er slett ikke merkelig. De ansatte i denne sektoren er blant de lavest lønte av de lavest lønte. Dessuten mangler de lokal forhandlingsrett. De må ta til takke med det som blir oppnådd i det sentrale oppgjøret. Selv om oppgjøret var i tråd med rammen fra frontfaget på 3,3 prosent, er det innenfor denne rammen en anslått lønnsglidning som i praksis forutsetter lokal forhandlingsrett.

Et av kravene denne gangen var å få lokal forhandlingsrett, noe NHO Reiseliv ikke imøtekom på en tilfredsstillende måte. Det bør NHO gjøre. Lokale forhandlinger tar alltid utgangspunkt i bedriftens økonomi. Går bedriften godt, vil de ansatte gjennom lokale forhandlinger kunne få del i god inntjening. Går den dårlig, vil det alltid være forståelse fra de tillitsvalgte for det. Da kan lokale forhandlinger brukes til å forbedre avtalen på andre områder enn det rent økonomiske. Dessuten er det ikke adgang til å ta i bruk konflikt ved lokale forhandlinger. Arbeidsgiversidens ønske om å ha kontroll på lønnsutviklingen vil være godt ivaretatt, enten avtaleretten er slik eller slik.

Streikeuttaket skjer ved de store hotellene i de største byene samme uke som folket forbereder seg på 17. mai-feiring. Det er ved disse hotellene organisasjonsprosenten blant de ansatte er høyest. Derfor er det også der det ut fra et arbeidstakersynspunkt er lettest å gjennomføre en streik. I restaurantnæringen er det langt flere useriøse bedrifter og organisasjonsprosenten lavere. Utallige reportasjer har illustrert hvordan sosial dumping og til dels kriminelle tilstander i visse deler av arbeidslivet truer norske seriøse bedrifter. Også av den grunn er det å håpe at arbeidsgiversiden kommer arbeidstakerne i møte. LO og NHO har inngått en samarbeidsavtale for å bekjempe sosial dumping og arbeidskriminalitet. I hotellene som nå rammes av streik er imidlertid forholdene ryddige. Ikke desto mindre er de en del av samme tjenestenæring som de useriøse bedriftene.

Den forestående streiken er klassisk i den forstand at den rammer arbeidsgiver og ikke publikum i stor grad. Den er lovlig siden den kommer etter en uravstemning. Og den bør kunne løses enkelt. Trolig vil eierne av de enkelte hoteller ha løst problemet før 17. mai.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.