Strengere straff eller helt ny rettsak

Det er alternativene dersom enten aktor eller Øygards anke tas til følge

RISIKO FOR STRENGERE STRAFF Rune Øygard anker, i håp om ny rettsak. Skulle han vinne fram, risikerer han fortsatt strengere straff.  Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
RISIKO FOR STRENGERE STRAFF Rune Øygard anker, i håp om ny rettsak. Skulle han vinne fram, risikerer han fortsatt strengere straff. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer
Kommentar

Påtalemyndighetene, ved aktor Thorbjørn Klundseter, vil anke Øygarddommen til Høyesterett. Det samme gjør Rune Øygard. Men påtalemyndighetene og Rune Øygard har svært forskjellige mål med sine anker.

Aktor i saken ønsker at Høyesterett skal vurdere straffeutmålingen. Strafferammen for de overgrep Rune Øygard er dømt for er maksimalt seks års fengsel. I Lagretten la Klundseter som aktor ned påstand om straff på 2,5 års fengsel. Lagmannsretten dømte ham bare til fengsel i ett år og tre måneder.

Når påtalemyndighetene nå anker på straffutmålingen er det fordi de mener Øygard har fått for lav straff for de overgrepene han er dømt for. I dommen ble det ikke lagt til grunn noen formildende omstendigheter for Øygard. Det var flere forhold som var skjerpende. Samtidig slo lagmannsrettens dom fast at det var lite rettspraksis for tilsvarende forhold. Slik endte de opp med en dom som var streng i innhold, men som mange fant mild i straffelengde. Det er godt rom mellom en straff på ett år og tre måneder og maksimumsstraffen på seks år. Det har tidligere blitt gitt signaler om strengere straffer i slike saker.

Klundseter begrunner sin anke med omfanget av overgrepene. Øygard ble funnet skyldig i å ha hatt et forhold til jenta i nesten to år, fra rett etter at hun fylte fjorten til litt før hun fylte seksten. Han begrunner også anken med graden av utnyttelse. Her teller det at Øygard også prøvde å presse jenta inn i et intimt forhold til en jevnaldrende mot hennes egen vilje, for å skjule deres eget forhold. Jenta har også forklart at Øygard truet med å begå selvmord da hun prøvde å bryte ut av forholdet.

Hvis Høyesterett velger å behandle anken på dette grunnlaget, vil de ikke vurdere skyldsspørsmålet på nytt. De vil bare vurdere om straffeutmålingen er riktig. Domspremissene var så klare at man nesten kunne lese dommen nærmest som en søknad om en slik anke: Lagmannsretten fant ikke rettspraksis for å dømme strengere, men kanskje har de lite i mot av Høyesterett vurderer straffeutmålingen på nytt.

Rune Øygard anker selvsagt på et helt annet grunnlag. Han hevder fortsatt at han er uskyldig, og mener at Eidsiva lagmannsrett har begått flere saksbehandlingsfeil. På hans vegne hevder forsvarer Mette Yvonne Larsen at det var en saksbehandlingsfeil at Øygard og hans forvarere ikke fikk innsyn i jentas journaler fra Barne og ungdomspsykiatrien. De hevder samtidig at det var feil at jentas behandlere fikk vitne før juryen hadde tatt stilling til skyldsspørsmålet. Forsvarerne mener også at det var en saksbehandlingsfeil at psykiater Lars Weisæth  ikke fikk vitne for retten.

Dersom Høyesterett bestemmer seg for å behandle Øygards anke, og bare dersom Høyesterett så finner at saksbehandlingsfeil er begått, vil vi være nærmest tilbake til start. For da vil saken bli sendt tilbake til Lagretten til helt ny behandling. Da må Øygards håp være at en tredje rettssak vil finne ham uskyldig etter at de to første dømte ham klart skyldig.

Han tar i tilfelle også en risiko. Det er jo også mulig at en eventuell ny lagmannsrett ville finne ham skyldig i overgrep mot en trettenåring.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.