Strutsepolitikk på Plata

MARGARET

Eckbos politikk skaper farlige, uoversiktlige og uverdige tilstander i Oslo.

Margaret Eckbos strutsepolitikk om å fjerne miljøet på Plata, har spredt rusbrukerne i Oslo for alle vinder. Istedenfor et relativ oversiktlig miljø på Plata, er det nå mye frustrasjon blant rusbrukerne. Det vi nå ser og hører i vårt oppsøkende arbeid etter at Plata ble «sprengt», er rusbrukere som deler brukte sprøyter med hverandre, med fare for HIV- og hepatitt-smitte, eller bruker de samme sprøytene flere ganger på seg selv. Noen av de mest marginaliserte heroinistene har fortalt oss at de nå lapper sine sår og abscesser (byller) med tøystykker de selv har klippet opp, fordi de får benytte «Sykepleie på hjul», vårt oppsøkende helsetilbud fra bobil på Plata. Bomskudd øker på grunn av en stresset kjøp- og salgsituasjon. Flere melder at de tidligere satt halve doser, mens de nå setter hele skuddet fordi de har dårlig tid og er stresset av jagingen.

Samtidig opplever for eksempel rødsprit- og hasjmiljøet ved Jakobs kirke ved Hausmannsgate en tilstrømning av heroinister fra Plata, som igjen fører til kamp og aggresjon om revir og territorium, og utrygghet for de som driver Jakobs kirke.

«SYKEPLEIE PÅ HJUL»

har gitt tilstedeværelse på Plata i halvannet år. Fokus for tilstedeværelsen er å komme i kontakt med rusbrukere, for slik å hjelpe og støtte dem til å ta et valg for et verdigere liv. På denne tiden har 1300 personer fra miljøet vært innom bilen til sårstell, tømming av abscesser, og råd og veiledning. I samarbeid med Oslo kommune ved Rusmiddeletaten deler vi ut 12 000-15 000 sprøyter i måneden.

På samme tid har vi hatt nærmere 1000 samtaler utenfor bilen. Hvordan kan man forsvare at månedlig utdeling av 12-15000 rene sprøyter faller bort? Er det bedre å se narkomane overalt i sentrum av Oslos gater? Har Eckbo stilt seg spørsmålet om hvorfor 12-13 åringer kommer til Plata? Jagingen vi når ser i Oslos gater fører til stigmatisering av mennesker med vanskelige liv. Dette er ensbetydende med å sparke en som allerede ligger nede!