STORTINGSMELDING: Statssekretæren i Kunnskapsdepartementet lover bedre oppfølging av studentene. Her presenterer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning på Universitetet på Blindern i Oslo på nyåret. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix
STORTINGSMELDING: Statssekretæren i Kunnskapsdepartementet lover bedre oppfølging av studentene. Her presenterer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning på Universitetet på Blindern i Oslo på nyåret. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Utdanning

Studentene skal få tettere oppfølging

Norge har et problem med frafall i høyere utdanning.

Meninger

For få studenter fullfører utdanningen sin. Derfor har vi justert finansieringssystemet for universitetene og høyskolene, slik at de i litt større grad belønnes for at studenter fullfører grader. Denne kandidatindikatoren skal gi universitetene og høyskolene insentiv til å følge studentene tettere opp.

I motsetning til hva Inger Merete Hobbelstad synes å tro i sin kommentar 12. august, virker insentivene i finansieringssystemet på universitetene og høyskolene – de har ingen direkte innflytelse på valgene som enkeltstudenter tar.

Studentenes mulighet til å gjøre omvalg forblir som den var, og institusjonene tilbyr akkurat som tidligere løp hvor man i stor grad kan velge inn kurs fra andre fagområder.

Det er også viktig å understreke at hovedtyngden for hvordan resultatbaserte midler fordeles til universitetene og høyskolene fortsatt ligger på studiepoeng, men med en forsiktig forskyvning mot fullføring av grader.

For eksempel vil avlagte studiepoeng fra en ingeniørbachelorgrad over tre år gi 117.000 kroner, mens uttellingen for den ferdige graden vil være 30.000 kroner. Samme forholdstall gjelder andre typer studier.

Hobbelstad frykter at endringen i finansieringssystemet vil gjøre at unge mennesker kan vegre seg for å begynne på høyere utdanning i det hele tatt. Skulle vi mot all formodning se slike utfordringer, vil universiteter og høyskoler ganske raskt merke det, og man kan se på avbøtende tiltak.

Ellers er det fristende å si som min salige mormor pleide å si: Jeg har hatt mange bekymringer i mitt liv, men de færreste har det blitt noe av.