- KVINNER MÅ MOBILISERE: - Problemene vi står overfor i dag er for store og kompliserte til å løses uten kvinners fulle deltakelse, skriver Hillary Clinton. Her taler Clinton på kvinneuniversitetet Ewha i Seoul. Foto: Jung Yeon-Je/AFP/Scanpix
- KVINNER MÅ MOBILISERE: - Problemene vi står overfor i dag er for store og kompliserte til å løses uten kvinners fulle deltakelse, skriver Hillary Clinton. Her taler Clinton på kvinneuniversitetet Ewha i Seoul. Foto: Jung Yeon-Je/AFP/ScanpixVis mer

Styrk kvinners rettigheter

- Æresdrap, lemlestelse og omskjæring blir fremdeles tolerert altfor mange steder.

 

På et besøk i Kina for elleve år siden, møtte jeg kvinnelige aktivister som fortalte om sitt arbeid for å bedre forholdene for kvinner i landet. De ga et levende bilde av utfordringene kvinner står overfor; diskriminering i arbeidslivet, mangelfulle helsetjenester, vold i ekteskapet, og foreldede lover som hindrer kvinners framgang.


Jeg traff noen av disse kvinnene igjen for få uker siden, under mitt første besøk i Asia som utenriksminister. Denne gangen fikk jeg høre om store framskritt i løpet av det siste tiåret. Men viktige framskritt til tross etterlot disse kinesiske kvinnene ingen tvil om at hindringer og urett gjenstår, der som i andre deler av verden.


Jeg har hørt tilsvarende historier i alle verdensdeler, etter hvert som kvinner søker muligheter til å delta for fullt i landets politiske, økonomiske og kulturelle liv. På 8. mars, når vi feirer Kvinnedagen, har vi en god anledning til å oppsummere både hva vi har oppnådd og utfordringer som gjenstår — og å tenke over hvilken vital rolle kvinner må spille for å løse det 21. århundrets vanskelige globale utfordringer.


Problemene vi står overfor i dag er for store og kompliserte til å løses uten kvinners fulle deltakelse. Å styrke kvinners rettigheter er ikke bare en vedvarende moralsk forpliktelse, det er også en nødvendighet når vi står overfor en global økonomisk krise, utbredelse av terrorisme og kjernevåpen, regionale konflikter som truer familier og lokalsamfunn, og klimaendringer, med de farene for verdens helse og sikkerhet dette innebærer.


Disse utfordringene krever alt vi har å stille opp med. Vi kan ikke møte dem med halv styrke. Likevel, i disse saker som i mange andre, blir halve verden altfor ofte utelatt.


I dag leder flere kvinner regjeringer, bedrifter og organisasjoner enn hva som var tilfelle i tidligere generasjoner. Men nyhetene er ikke bare gode. Kvinner utgjør fremdeles majoriteten av verdens fattige, av dem som sulter og av dem som ikke får utdanning. De er fremdeles ofre for voldtekt som krigstaktikk og utnyttet i verdens menneskehandel; en kriminell milliardindustri.


Æresdrap, lemlestelse, omskjæring og andre voldelige og fornedrende handlinger med kvinner som mål, blir fremdeles tolerert altfor mange steder. For bare noen måneder siden var ei ung jente i Afghanistan på vei til skolen da en gruppe menn kastet syre i ansiktet hennes, og dermed ødela øynene hennes for livet, fordi de var imot hennes ønske om en utdanning. Deres forsøk på å terrorisere jenta og familien hennes lyktes ikke. «Foreldrene mine ba meg om å fortsette å gå på skolen selv om jeg blir drept», var hennes svar.


Denne unge jentas mot og besluttsomhet bør være til inspirasjon for oss alle — både kvinner og menn. Vi må fortsette å jobbe så hardt vi kan for å forsikre oss om at jenter og kvinner har de rettighetene og mulighetene de fortjener.

Spesielt nå som vi står midt oppi finanskrisen, må vi huske på hva stadig mer forskning forteller oss: Støtte til kvinner er en investering med høy avkastning, som resulterer i sterkere økonomi, mer levende samfunn, sunnere lokalmiljø, og mer fred og stabilitet. Investeringer i kvinner er en måte å støtte framtidige generasjoner på; kvinner bruker en mye større andel av sin inntekt på mat, medisiner og skole for sine barn.


Selv i utviklede land er kvinners fulle økonomiske makt langt fra realisert. Kvinner i mange land tjener fortsatt mye mindre enn menn for samme utførte arbeid— et gap som president Obama tok et skritt mot å minske i USA tidligere i år, da han undertegnet The Lilly Ledbetter Fair Pay Act, som styrker kvinners evne til å utfordre ulik lønn.

Kvinner må gis sjansen til å jobbe for rettferdig lønn, ha tilgang til lån og kunne starte virksomheter. De fortjener politisk egenkapital, med lik tilgang til valglokalet, frihet til å påvirke myndighetene og å stille til valg. De har rett til helsestell for seg selv og sine familier, og rett til å sende barna sine på skole — både sønner og døtre. Og de spiller en vital rolle i etableringen av fred og stabilitet i verden. I regioner splittet av krig er det ofte kvinnene som strekker ut ei hånd på tvers av uenighetene og finner en felles plattform.


På mine reiser rundt i verden i min nye rolle, skal jeg huske på de kvinnene jeg allerede har møtt på alle kontinenter, kvinner som har kjempet mot ekstraordinære odds for å forandre lovene så de kan eie eiendom, ha rettigheter i ekteskapet, gå på skole, forsørge sine familier til og til og med delta i fredsbevarende operasjoner.


Jeg skal være en høylytt talskvinne — i samarbeid med mine kolleger i andre land, så vel som organisasjoner, bedrifter og privatpersoner — for å presse fram videre utvikling på disse områdene. Å realisere kvinner og jenters fulle potensial, er ikke bare et spørsmål om rettferdighet.


Det er et spørsmål om å fremme global fred, framgang og velstand for kommende generasjoner.